Fylkesmannen i Hordaland har i dag frarådet å godkjenne planene om vindmøller på Fedje.

Vestavind Kraft har søkt om å få bygge fra to til fire turbiner på øyen.

Men Fylkesmannen mener konsekvensene blir for store, både for det biologiske mangfoldet, landskapet og friluftsinteressene.

— Liten plass

  • Jeg registrerer at Fylkesmannen mener det samme som andre høringsinstanser, inkludert kommunestyret på Fedje, sier Handeland.

Hun tror ikke vindmøllene hadde tilført øyen så mye, annet enn å skjemme landskapet.

— Vi har jo begrenset plass her ute, og møllene ville ligget tett ved et naturvernområde. Noe vakthold ville det blitt, men det ville ikke blitt opprettet mange arbeidsplasser. Maks en halv stilling, sier Handeland.

For mange planer

Turbinene Vestavind Kraft har planlagt, skal ha en samlet effekt på åtte megawatt og en samlet årsproduksjon på inntil 21 gigawatt.

Norges Vassdrags- og energidirektorat tar endelig stilling til søknaden.

Fylkesmannen i Hordaland er også bekymret for at de samlede vindkraftplanene i Nordhordland og Ytre Sogn skal bli for omfattende.

Les Fylkesmannens uttalelse her.

Har vi plass til mer vindkraft? Si din mening!

IDYLL: Vindmøller på Fedje vil ødelegge miljøet, mener motstanderne.
Vegar Valde (ARKIV)
KJEMPER MOT VINDMØLLER: Ordfører Kristin Handeland (Ap) ønsker ikke vindmøller på Fedje. Her med fiskeriminister Helga Pedersen.
Helge Sunde (ARKIV)