— Det har tatt svært lang tid å få denne saken vedtatt. Det har slitt, særlig på de ansatte, sier hun.

De nærmeste årene vil det skje en gradvis gjennomføring av reformen. Innen 2004 skal hele omleggingen være avsluttet og alle kommunale kjøkken som blir overflødige være lagt ned.

— Er det ikke et problem at dere gjennomfører en reform som møter unison motstand fra alle talsmenn for de eldre.

— Jeg tror det er forskjell på brukere og de som har representert brukerne i denne saken, nemlig Kamp for de eldre. Når vi kommer i gang med gjennomføringen av dette, tror jeg det hele kommer til å roe seg ned.