• Dette var gledelig. Vi vant frem på det punktet som var viktigst for oss.

Det sier Lise Strømme, tillitsvalgt for jordmødrene på Kvinneklinikken og nestleder i Jordmorforbundet, etter at det nå er klart at forslaget om å kutte ned liggetiden for fødende til 24 timer vil bli strøket fra budsjettet.

— Lengden på liggetid har vært et hovedpunkt for oss når vi har gått ut og protestert mot sparetiltakene. Nå får vi iallfall beholde nåværende ordning med to døgns liggetid. Det er et minstemål av det som trenges for å få i gang ammingen i rolige former, og sørge for en forsvarlig start for mor og barn, sier Strømme.

Hun skulle gjerne sett at også de andre sparetiltakene ble fjernet fra sparepakken.

— Vi er ikke fornøyde med at ammeklinikken nedlegges og at kursene i svangerskapsforberedelse forsvinner.

— Vi er også skuffet over at helseminister Sylvia Brustad overhodet ikke har reagert på henvendelsen fra jordmødrene, sier hun.

I forbindelse med budsjettkuttene skrev leger og jordmødre et brev til helseministeren der de bad henne redde fødselstilbudet på KK.

— Vi har ikke fått svar på brevet, og hun har heller ikke kommet med noen politiske uttalelser i sakens anledning. Det syns vi er for dårlig av en helseminister, sier Strømme.