På befaringen, som kom i stand etter at Åsane Tidende skrev om saken, stilte også inspektør Frode Krydsby (52) fra Samferdselsetaten i Bergen kommune og prosjektleder Dag Nilsen (56) fra Eltel networks – samt pensjonert anleggsarbeider og tidligere grunneier Harald Hjortland.

Lokalkunnskaper

– Telenor fylte bare grøften med jord, sa Harald Hjortland til Åsane Tidende 1. august, etter at han på eget initiativ gravde opp igjen et område ved Hjortlandsveien der Telenor la ned en jordledning for overspenning på 90-tallet.

Frode Krydsby fra Samferdselsetaten er glad for at Telenor nå tar ansvar, slik at det blir slutt på vannlekkasjen.

– Jeg har sett problemet, og gjort noen tiltak med grøfting her tidligere, sier han.

– Men jeg var ikke klar over at dette var årsaken.

– Vi hadde aldri funnet det ut heller uten Harald Hjortland sine lokalkunnskaper, sier Falch.

– Det er tydelig at veiten ble skadet da vi gravde her. Det burde vært lagt ned perforerte rør, innrømmer Falch, som lover at han nå vil få ryddet opp.

Les også: Telenor ryddet ikke opp

Rydder opp

– Telenor rydder alltid opp etter seg når de er årsak til ulemper for grunneieren, sier Falch, og lover Hjortland kompensasjon både for maskinleie og for arbeidet han har utført.

– Hva skjer nå?

– Det må legges et 16 mm perforert rør ned i singel, som deretter kjøres ned i sementrøret lenger borte. Etterpå legger vi en filterduk over, og fyller på med eksisterende jordmasser. Vi vil be Eltel networks om å utføre jobben på vegne av Telenor – i samarbeid med grunneier.

– Så nå blir det slutt på lekkasjen?

– Det vil jeg tro. Den eksisterende grøften er tett, og vi legger derfor ned en parallell veit bort til hovedvekten.

Les flere nyheter på våre lokalsider

Besøk Åsane Tidende på nett

BARE RØR: - Her er sementrøret vi må koble oss på, sier Dag Nilsen fra Eltel networks, som utfører reparasjonsarbeidet.
Magne Fonn Hafskor
ENIGHET: Wilfred Falch fra Telenor (til venstre) var glad for at Harald Hjortland hadde avdekket årsaken til vannlekkasjen i Hjortlandsveien, og lover nå å rydde opp.
Magne Fonn Hafskor
KJENT PROBLEM: - Vannet har piplet opp gjennom asfalten her lenge, sier Frode Krydsby fra Samferdselsetaten. - Vi har grøftet langs veien - uten at det har hjulpet.
Magne Fonn Hafskor
TAR ANSVAR: - Telenor rydder alltid opp etter seg når de er årsak til ulemper for grunneieren, sier Wilfred Falch, som lover Hjortland kompensasjon både for maskinleie og for arbeidet han har utført.
Magne Fonn Hafskor
SEBRASKILT: - Det kunne fort blitt erstatningssaker her, siden gravearbeidet ikke er skiltet. Det er en av årsakene til at vi burde vært kontaktet på forhånd, sier Frode Krydsby, som nå har sørget for at skiltingen er i orden.
Magne Fonn Hafskor