• Først og fremst er vi glade for at det gamle brosteinsdekket på Bryggen nå blir avdekket. At historiske elementer ikke fjernes, er også viktig for oss.

Direktør Lasse Bjørkhaug i Stiftelsen Bryggen gleder seg til å se aktivitet blomstre på Bryggen, når kommunen og Bryggen Private Gårdeierforum nå går sammen om å lage liv og røre på gamle tomter, med vrimleareal, uteservering og festivalarena.

— Vi gleder oss over at Bryggen skal bli enda mer brukt av bergenserne, både frontarealet og bebyggelsen, sier Bjørkhaug.

Han ser det rimelige i at det i noen år nå blir høstet erfaringer med denne type bruk av Bryggen-området, før reguleringsplanen for Vågen, kaiene og Bryggen skal sementere løsninger.

Ikke minst erfaringene med uteserveringen det er lagt opp til, med til sammen 360 stoler.

— Uteserveringen blir en dagaktivitet og en del av den økte aktiviteten det skal høstes erfaringer av, sier Bjørkhaug, som altså først og fremst gleder seg over at asfalten på Bryggen skal fjernes til fordel for brosteinen under.

— Etter den prøveavdekkingen som er utført, tyder mye på at den gamle brosteinen vil kunne brukes uten altfor mye reparering, sier Bjørkhaug.

Byantikvar Siri Myrvoll har tidligere gitt uttrykk for at hun tiltrer den løsningen partene har arbeidet seg frem til. Også byantikvaren har understreket at det som skal skje på Bryggen er en midlertidig løsning.