Bergen tingrett fant i 2011 litauerne skyldig i menneskehandel ved at de utnyttet barn til å stjele fra butikker i bergensområdet.

Dommen ble anket.

I Gulating lagmannsrett ble 32-åringen dømt til fengsel i fem år, mens 37-åringen slapp seks måneder billigere. Også lagmannsretten fant dem skyldig i å ha utnyttet barna til menneskehandel.

Tyveri er tvangsarbeid

Mennene innrømmet medvirkning til tyverier, men nektet for at de var skyldige i menneskehandel. Begge anket til Høyesterett, men vant ikke frem.

— Dette er en viktig dom. Nå er det slått fast at tyveri også faller inn under bestemmelsene om tvangsarbeid og menneskehandel. Dessuten slår dommen fast at det skal mindre til for å slå fast at et barn er utnyttet enn at en voksen er det. Barn har fått et sterkere vern i disse sakene, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

- Er det overraskende?

— Nå er det slått fast.

Fra vanskelige kår

Høyesterett slår også fast at det avgjørende er om barna var i en objektiv tvangssituasjon, og ikke hvordan de selv opplevde situasjonen.

Det var høsten 2009 politiet startet etterforskning etter at to barn ble tatt for tyverier i bergensområdet. Etterforskningen endte med tiltale og dom. Fire barn i alderen 15 til 17 år var utnyttet.

«De kom fra vanskelige kår i sitt hjemland. I Norge måtte ungdommene bo under kummerlige forhold - de bodde stort sett i bilene og var henvist til å stjele sin egen mat», skriver Høyesterett.

- Straffen avskrekkende

De mindreårige kunne heller ikke norsk, heter det i dommen.

— Vi vet at det er mange barn som utnyttes uten at det blir oppdaget. Derfor er denne dommen viktig, sier Hordnes.

— Straffen må være avskrekkende slik at barnas rettsvern styrkes, legger hun til.