Fire dager etter at gjerdene kom opp rundt øvre del av Nygårdsparken, og med det markerte slutten på over 40 års narkohistorie i Bergen, oppsummerer politistasjonssjef Olav Valland slik:

Vi tar sikte på å få ham utvist

Olav Valland, politistasjonssjef

— Stengningen av parken har gått veldig greit. Bedre enn forventet.

160 gram hasj i kirkekøen

En egen innsatsgruppe med elleve politikvinner og -menn har vært i full sving siden mandag morgen.

Gruppen skal ha som hovedoppgave å følge selgerdelen av det nå «sprengte» rusmiljøet. I akuttfasen har gruppen også passet på at ingen tar seg inn igjen i den avstengte delen av parken. Og de har hatt nok å gjøre.Det kanskje mest oppsiktsvekkende skjedde torsdag formiddag. Da kom politifolkene over en utenlandsk mann med 160 gram hasj på seg — foran Korskirken.

Der har Kirkens Bymisjon matutdeling to ganger i uken.

— Mannen sto og solgte i matkøen foran kirken. Han sitter nå i fengslig forvaring, og vi tar sikte på å få ham utvist, sier Valland.

— 160 gram hasj er et ganske stort gatebeslag; vi er godt fornøyd med det.

- Hva tenker du om at dette skjer i en kø der trengende står og venter på mat?

— Narkotikasalg er straffbart uansett hvor det skjer. Jeg tror ikke jeg vil si mer enn det.

30 personer bortvist

Valland understreker at innsatsgruppen samarbeider tett med ordinære ordenspatruljer som er ute i gatene.

Dag fire etter parkstengingen lister han resultatene opp slik:

  • Noen – men færre enn ventet - har oppholdt seg i området rundt parken etter stengingen. - Egentlig har det vært veldig lite trafikk der i dagene etterpå , sier Valland.
  • Én person er tatt av politiet for å prøve å ta seg inn igjen i parken over gjerdene. Denne personen ble bortvist.
  • Siden mandag morgen er 30 personer bortvist fra «et mer spesifisert område» rundt Korskirken i Bergen sentrum. Bortvisningene gjelder for et visst tidsrom, og personene som blir bortvist kan få bøter hvis de viser seg igjen før fristen.
  • Ingen er så langt, per torsdag ettermiddag, tatt for brudd. - Det er ikke nødvendigvis flere rusavhengige enn tidligere i området ved Korskirken. Men dette er en av plassene der vi ser fare for at det vokser frem et større rusmiljø. Ikke minst fordi det er flere hjelpetiltak i området som trekker personer til seg, sier stasjonssjefen.
  • Ifølge Valland er bortvisningene gjort med hjemmel i politiloven, som et «forebyggende virkemiddel» for å hindre nye rusmiljø i å utvikle seg. - Det dreier seg om personer som klart viser at de er i området for å kjøpe eller selge. Det kan også være snakk om brukerutstyr som er klargjort, eller brukerutstyr som nylig har vært brukt. Vi har også bortvist noen som viser en adferd som truer publikums alminnelige krav til trygghet og trivsel, sier Valland.
  • Fire personer, alle menn, er til nå bøtelagt for bruk, besittelse eller salg av narkotika. - Den ene boten er den på 10.000 kroner som skapte så mye debatt. Den var for bruk/besittelse av vel et gram hasj. Etter den episoden har ytterligere tre personer fått bøter, etter at de er tatt på fersken i salgssituasjoner. Eller mer presist: De er tatt forut for salgssituasjonen, sier Valland.
  • De tre siste bøtene er gitt i forbindelse med henholdsvis amfetamin, narkotiske tabletter og hasj.
  • Mannen som ble tatt med amfetamin, hadde også kniv på seg. Han fikk en bot på 14.000 kroner. Dette er det eneste våpenbeslaget som er gjort i rusmiljøet siden mandag. De to øvrige fikk samme bot som i den omdiskuterte hasjsaken: 10.000 kroner.

- Høye bøter er lovlig

Olav Valland har fått med seg både debatten og kritikken etter at den klekkelige boten for 1,2 gram hasj tirsdag denne uken, dag to etter parkstengingen.

Jurister har reist spørsmålet om slike bøter er lovlige. Andre kritikere har pekt på at politiet opptrer smålig og naivt overfor «småfisker».Valland mener de er på trygg juridisk grunn.

— Jeg skjønner debatten når det nærmest fremstilles som at vi prioriterer småsaker. Men hvis vi mener alvor med å stoppe etablering av nye russcener, er bøter ett av virkemidlene, sier Valland.

— Både bortvisninger og skjerpingen av bøtenivået er etter vår vurdering velfundert og basert på gode erfaringer fra andre steder. Dette er ikke noe vi tar ut av løse luften.

Ser ingen oppblomstring

Frem til nå mener politisjefen at den fryktede oppblomstringen av nye rusansamlinger, er uteblitt.

— Det er vår oppfatning og også tilbakemeldingen fra flere av våre samarbeidspartnere, for eksempel Utekontakten. Oppfatningen deres, og fra flere andre hold, er at de rusavhengige må være andre steder, eksempelvis i hjelpeapparatet. Jeg vet i hvert fall at MO-senteret på Nesttun har hatt veldig godt belegg etter stengingen mandag.

— Flere rusavhengige sier også at de vil bruke denne anledningen til å bli rusfrie, sier Olav Valland, sjef for Bergen sentrum politistasjon.

FORNØYD: Politistasjonssjef Olav Valland ved Bergen sentrum politistasjon.
EIRIK BREKKE (arkiv)