Både Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus benytter radiografer til å betjene røntgenutstyret. Begrunnelsen er at denne yrkesgruppen har den beste spesialkompetansen.

— Ekstremt alvorlig

Forbundsleder Anna Pettersen i Norsk Radiografforbund mener saken om de mange krefttilfellene på hjerteavdelingen ved Haukeland sykehus er ekstremt alvorlig dersom det viser seg at man har unnlatt å følge retningslinjene ved bruk av stråleutstyr.

— Da er det gambling med ansattes helse, mener hun.

Bare på røntgen

Hovedtillitsvalgt for radiografene i Helse Bergen, Terje Stokke, støtter i prinsippet sin forbundsleder syn.

I dag er det bare røntgenavdelingen på Haukeland som har tilsatt radiografer. På de andre avdelingene blir utstyret håndtert av leger og sykepleiere med spesialopplæring.

— Er dette godt nok?

— Vi må regne med at personalet har den kompetanse som skal til. Men vi har ved flere anledninger diskutert om det burde vært tilsatt radiografer også på andre avdelinger, blant annet på hjerteavdelingen, sier Stokke.

Beskytter seg godt

Stokke er sikker på at personalet som arbeider på røntgenavdelingen ikke blir utsatt for stråling. Han og hans kolleger er beskyttet av blyfrakker som dekker kroppen opp til halsen for å unngå stråling.

— Vi har ekspertkunnskap om stråling. Det gir oss trygghet, sier han.

Stokke har aldri vært på andre avdelinger som benytter apparater som stråler.

— Men jeg forventer at personalet på de andre avdelingene er like godt beskyttet som vi er, sier han.

Klare krav fra strålevernet

Forbundsleder Anna Pettersen legger vekt på at radiografer er eksperter med tre års utdannelse på røntgenstråling og strålevern. Det er ikke uten grunn at Statens strålevern for et par år siden innførte nye forskrifter med klare krav om at utstyret bare skal brukes av radiografer eller personell med tilsvarende utdanning og fagkompetanse, sier hun.

Hun tror kreftskandalen har mer sammenheng med folkene som bruker utstyret enn utstyret selv.

— Det er riktig at røntgenutstyret er blitt bedre med årene og avgir mindre stråling, men også det nye utstyret gir stråling, det er uunngåelig. Man kan bli stråleskadd uansett. Alt avhenger av om utstyret blir brukt på riktig måte og at forholdsreglene blir fulgt til punkt og prikke, sier Anna Pettersen.

- Har brutt forskriftene

Hun mener Haukeland sykehus ikke har fulgt opp forutsetningene gitt i forskriftene fra Statens strålevern når de har unnlatt å bruke den spesialkompetansen som radiografene representerer.

— Det kan riktignok søkes om avvik fra lovhjemmelen, men da under den klare forutsetning at de som betjener utstyret har fagkunnskap på nivå med det som radiografene har. Og det betviler jeg sterkt at de har. Radiografer har tross alt en spesialutdanning som strekker seg over tre år.

Hun viser til at de aller fleste sykehusene i Norge har skjønt betydningen av faglig ekspertise på dette området og har valgt å la radiologisk avdeling (røntgenavdelingene) ta seg av alt som har med røntgenundersøkelser å gjøre.

Radiografer kuttes ut

For ti-femten år siden var det stor mangel på radiografisk ekspertise ved sykehusene, og det ble satt fart i utdanningen av nye radiografer. Nå er ekspertisen tilgjengelig, men blir ikke utnyttet. Innsparing i pengebruk er en av forklaringene. Ved Haukeland universitetssykehus er det for eksempel akkurat nå aktuelt å avvikle fem vikariater ved røntgenavdelingen i forbindelse med årets budsjettkutt.

Ifølge radiografer BT har snakket med, er det utført målinger som viser at når profesjonelle radiografer betjener røntgenutstyret, reduseres den totale strålingen med opptil femti prosent både for personell og pasient.

VEGAR VALDE