Det slår Gulating lagmannsrett fast i dommen i saken mellom staten og det tidligere barnehjemsbarnet Ranveig Norén Risberg.

Likevel får ikke lagrettens konklusjon noen konsekvenser for utfallet av Risbergs sak. Men merknadene kan få betydning dersom andre barnehjemsbarn reiser lignende saker mot staten.

_Les mer:

Barnehjemsbarn anker mot staten_

Risberg som bodde på barnehjemmet Morgensol i sekstiårene, krevde erstatning etter vanskjøtsel og omsorgssvikt. Hun saksøkte også staten for brudd på menneskerettighetene.

Gikk mot Stortinget

I 2005 uttalte en enstemmig stortingskomité at den forutsatte at staten ikke kunne gjøre gjeldende foreldelse ved erstatningskrav fra tidligere barnehjemsbarn.

Likevel valgte Regjeringsadvokaten å gjøre det da Risberg gikk til søksmål mot staten.

Risbergs advokat, Stig Åkenes Johnsen, opplyser også at det foreligger en instruks som sier at staten, nesten uten unntak, unnlater å påberope seg foreldelse når det fører til at den som innehar kravet vil lide uforskyldt tap.

— Staten mente at Risberg ikke hadde noe erstatningskrav, derfor ville ikke foreldelsesinnsigelsen føre til noe uforskyldt tap for henne, sier han.

Tapte erstatningskravet

Risberg anket saken til lagmannsretten etter at hun i fjor sommer tapte saken på alle punkter. Også i lagmannsretten fikk staten medhold i at Risbergs krav var foreldet.

Likevel bemerker lagmannsretten i dommen at den ikke deler statens syn på at det ikke kan være grunnlag for erstatningsansvar for staten som myndighet.

Etter bevisførselen finner lagmannsretten det nærliggende å anta at et erstatningskrav ville føre frem ved rettslig prøving.

Liten hjelp

Men dette hjelper likevel ikke saksøkeren.

  • Selv om statens begrunnelse for å påberope seg foreldelse synes å ha sviktet og også fremstår i strid med praksis og instruks, gir det likevel ikke grunnlag for lagmannsretten å underkjenne statens standpunkt om å påberope seg foreldelse, heter det i dommen.

— Jeg er svært skuffet. Jeg føler dette nesten som om jeg er blitt utsatt for enda et overgrep fra myndighetenes side, sier Risberg.

Hun understreker at det har vært en stor påkjenning å gå gjennom to omfattende rettssaker.

  • Akkurat nå føler jeg at det nesten har vært nytteløst, sier hun

Vanskeligere i fremtiden

Risbergs advokat, Stig Åkenes Johnsen, sier at det selvsagt er beklagelig at merknadene fra lagmannsretten ikke får konsekvenser for saken til Risberg,

  • Men i fremtiden vil det bli vanskelig for staten å påberope seg foreldelse dersom andre barnehjemsbarn ønsker å få prøvet tilsvarende krav om erstatning. Jeg forventer imidlertid at staten tar initiativ for å rette opp de feil som er gjort når departementet på uriktig grunnlag har påberopt seg foreldelse i denne saken, sier han.

Ranveig Noren Risberg har ennå ikke tatt stilling til om hun vil anke saken sin inn for Høyesterett.

Bergens Tidende