I begge tilfeller er International Cultural Youth Exchange (ICYE) tingen. Organisasjonen som sender unge mennesker mellom 18 og 25 år ut i verden til frivillig sosialt arbeid, og som her hjemme tar imot jevnaldrende fra de samme verdensdelene.

Organisasjonen begynte sitt arbeid etter annen verdenskrig, som et forsonende samarbeid mellom kirker i Tyskland og USA. I de senere år er profilen endret og følger nå de nye konfliktlinjene på verdenskartet.

— Nå handler det mer om nord-sør-utveksling, forteller Kristine Bakken (21), som selv var på utveksling i Costa Rica for to år siden.

Hun arbeidet på barnehjem, sykehus og i en nasjonalpark, og fikk en reisemåned til Guatemala.

Nå er Kristine med i arbeidet for å formidle norsk ungdom ut i verden, og minner om at søknadsfristen går ut 31. januar.

— Vi er også på jakt etter vertsfamilier og arbeidsgivere for ungdommene som kommer til Norge og Bergen, sier Kristine.

Alle som nå er litt nysgjerrig på dette utvekslingsprosjektet kan enten ringe 992 72933 eller skrive til organisasjonen sentralt på adressen ICYE Norge, pb 6613 St. Olavs plass, 0129 Oslo - eller på epost-adressen norway@icye.org. Hjemmesiden har adresse www.icye.org/norway.

PÅ UTVEKSLING: Kristine Bakken på utveksling i ICYE-regi, her i Guatemala.