— Sant å si regner vi med at bergenserne vil strømme over broen til oss når bompengene faller bort, sier senterleder på Kleppestø, Waldemar Frønsdal.

Egentlig hadde vi regnet med å finne senterlederen sitrende av nervøsitet med tanke på fremtiden. Lørdag klokken 12 åpnes slusene. Da hadde vi sett for oss en lang kø av bilister på vei over broen, fra Askøy, for å tømme lommebøkene på Vestkanten og Sartor senter, mens de ansatte på Kleppestø senter tvinnet tommeltotter og tvilte på fremtiden.

Så feil kan man ta. Riktignok vet ingen med sikkerhet hvordan askøyværingene vil reagere når den siste sperringen faller. Men Waldemar Frønsdal fremstår med en selvsikkerhet som får oss til å tro at han har inngått lojalitetsavtale med hver eneste lokale kunde i senteret.

Alltid hatt lekkasje

— Handelslekkasje til fastlandet? Det tror jeg ikke på. Det vil si; handelslekkasje har vi jo hatt i alle år siden broen ble åpnet. Alle de tusenvis av askøyværinger som har måttet kjøre daglig over broen til arbeid, og betalt bompenger, de har naturligvis handlet på veien hjem i igjen. Disse fortsetter jo å kjøre.

— Den store forandringen, sier Frønsdal, den er det bergenserne som får oppleve, når det plutselig blir gratis å komme seg til Askøy. Vi tror mange vil være nysgjerrige på hva vi kan tilby her på øyen. Og de er hjertelig velkomne. Også her på Kleppestø senter. Vil lover å ta godt imot dem og gjøre alt for at de trives, sier Frønsdal.

Fra 55 til 80 butikker

— Hvor godt er dere forberedt på en mulig invasjon fra fastlandet?

— Vi har et nokså komplett butikkutvalg, men kanskje for lite variasjon innenfor enkelte varegrupper. Men dette skal vi endre på. Parkeringsområdet utenfor her skal vi bygge over med to etasjer. Da vil vi øke antall butikker fra 55 i dag til nærmere 80. Så vil vi bygge et stort parkeringsanlegg inne i fjellet. Da vil vi være omtrent like store som Vestkanten. Og i likhet med Vestkanten vil vi ha alt under ett tak, slik vi også har det i dag, forteller Frønsdal.

— Men bergenserne har jo for lengst alt de trenger, og mer til, i sine bydeler?

— Vår styrke ligger i de ansatte i butikkene våre. Hos oss blir kundene behandlet slik at de kommer igjen. I Kleppestø senter skal det herske trivsel, og det skal være rent og pent.

Kommunetorget

En utvilsom styrke for Kleppestø senter i forhold til de lokale kundene, er kundetorget til Askøy kommune. Askøy rådhus ligger tvers over plassen bak Kleppestø senter. Men kundefunksjonene til Askøy kommune er plassert i 2. etasje i selve senteret. Der har kommunen plassert viktige funksjoner som innbyggerne jevnlig kommer i kontakt med; eksempelvis Aetat, trygdekontoret, byggesaksavdelingen og biblioteket.

— I tillegg har vi banker, apotek, forsikring, kiropraktor og tannlege i senteret. Og tre frisører, som alle har mer enn nok å gjøre, sier Frønsdal.

Det gror godt på Askøy.

Silje Katrine Robinson