Statens vegvesen starter mandag å flikke og pusse på plassen mellom Vaskerelven og Neumannsgate/Vestre Torggate. Arbeidene skal — etter planen - være ferdig i slutten av april.

Nytt kjøremønster fra 8.januar blir dermed:

  • Krysset Vaskerelven - Torggaten vil bli stengt for gjennomkjøring til Torggaten.
  • Ankomst til Torggaten og Nedre Ole Bulls plass vil bli via Nordahl Bruns gate, som blir toveis kjørt mellom Torggaten og Olav Kyrres gate.
  • Kjøreretningen i Håkonsgaten mellom Vestre Torggate og Olav Kyrres gate vil bli snudd. Nygårdsgaten vil bli åpnet for gjennomgående trafikk mot sør fra Håkonsgaten.
  • Hermann Foss gate blir tilbakeført til sin opprinnelige kjøreretning. Hele Håkonsgaten og Nygårdsgaten blir tilbakeført til sitt opprinnelige kjøremønster mot sør.

Statens vegvesen anbefaler trafikkanter fra sentrum syd til Nøstet/Engen å kjøre Nygårdstunnelen, heter det i en pressemelding.

PS! Arbeidet kan være vel verdt og vente på. Krysset Vestre Torggate – Vaskerelven blir en stor åpen plass og skal møbleres med benker og trær. Plassen blir stengt for gjennomkjøring. Gaten får brede fortau av skifer og kantstein i granitt.

FINN ARNESEN (mms)
Finn Arnesen