— I denne saken mener vi at vi har strukket oss langt. Det er ikke mer å gjøre. Det er rett og slett en fastlåst situasjon, sier Merete Stangeland, forvaltningsleder i Bergen kommunale bygg.

— Hva har dere gjort for å bedre situasjonen?

— Jeg vil ikke gå inn på alle detaljer, men vi har satt opp et gjerde for å redusere eventuelle ulemper, sier Stangeland.

— Familien synes ikke dette gjerdet er tilfredsstillende. Er det ikke mulig å skape en bedre buffersone mellom skolen og Taules eiendom?

— Vi har vurdert alle sider i saken, og ikke kommet frem til det. Slik situasjonen er nå, er innenfor det våre naboer må tåle, sier Stangeland.

— Hva med sjikaneringen?

— Disse enkeltepisodene er selvfølgelig veldig beklagelige, men elevatferd i skoletiden er ikke vårt ansvar. Det ligger under Byrådsavdeling for oppvekst, sier Stangeland.

— Når enkeltepisoder blir mange, snakker vi ikke da om et mønster?

— Det er skjønnsmessig, sier Stangeland.

— Kan det være noe av problemet at familien må forholde seg til to etater?

— Jeg tror ikke det. Vi pleier jo å snakke sammen i Bergen kommune, sier Stangeland.

Kommuneadvokaten har sendt tilsvar på forliksklagen fra Ina og Bjørn Taule.

— Vårt hovedsynspunkt er at granneloven ikke blir brutt, sier Stangeland.

Bergen kommunale bygg het inntil 1.1.2007 Bergen Bygg og Eiendom.