KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bergens-tidende.noHøgskolen i Bergen (HiB) er en av få skoler i Norge som får nok søkere til førskolelærerutdanningen.— Vi har sett det som viktig å tenke nytt. Flere prosjekter er satt i gang for å gjøre utdanningen mer interessant og spennende, sier dekan Odd Inge Steen på avdeling for lærerutdanning ved HiB. Alternativ eksamen Selv om rammeplanen legger føringer når det gjelder innholdet i studiene, har skolene en viss valgfrihet. Et halvår av det treårige studiet er viet studentenes egne ønsker.Ved HiB kan førskolelærerstudentene nå velge en rekke nye fag, blant annet organisasjon og ledelse, drama, forming, musikk og småbarnspedagogikk som fordypningsfag. I tillegg har lærerutdanningen startet med alternative eksamensordninger, deltidsutdanning og et desentralisert utdanningstilbud for å nå flest mulig studenter. Viktig med tidlig praksis Allerede etter to måneders studium går studentene ved HiB ut i en syv ukers praksisperiode. Til sammen har de 20 uker praksis i løpet av studiet, mens en del andre skoler har redusert til 18 uker praksis.- Vi mener det er viktig at de kommer seg ut i praksis så fort som mulig. Det er ikke til å komme fra at noen skjønner at studiet ikke er noe for dem. Men vår erfaring er at motivasjonen stiger etter hvert hos de fleste, sier Odd Inge Steen.En undersøkelse studieleder Rita Nagel ved førskolelærerutdanningen har vært ansvarlig for, viser at 90 prosent av studentene som begynte ved HiB sist høst, har funnet seg godt til rette etter et halvt år. Les også: Vil informere om yrket

Fakta/ flukt fra barnehagene * Søkningen til førskolelærerutdanningen har gått ned med 65 prosent de siste fire årene. * Det mangler i dag 3000 førskolelærere i norske barnehager, mener Norsk Lærerlag.* En undersøkelse utført av forsker Dag Roness viser at kun 46 prosent av førskolelærerstudentene på siste års studium vil jobbe i barnehage.