• Vi ønsker å styrke yrkes- og utdanningsveiledningen i ungdomsskolen, sier Åse Fretheim.

Fretheim er leder for Senter for yrkesrettleiing i Hordaland. 1. mars er søknadsfristen til videregående skole, og sammen med fire rådgivere jobber hun for å redusere feilvalg av yrker.

Metoden er å gi informasjon om yrker og utdanning.

— Vi prøver å gi ungdom et realistisk bilde av hva som skjer i jobbhverdagen, sier Fretheim. Senteret arbeider for å nå ungdomsskoleelever med informasjon om yrker fra bedrifter og opplæringskontor. For eksempel har 16 skoler fra Bergen vært innom Hotel Havnekontoret for å se hvordan det er å jobbe på hotell.

I tillegg gir de informasjon til rådgiverne på ungdomsskolene. Foreløpig gir de kun råd om yrkesfaglig opplæring. Men fra april av inkluderes studieforberedende utdanningsprogram i rådgivningen.

Senter for yrkesrettleiing tilbyr individuell veiledning gjennom nettsiden mittyrke.no. På nettsiden presenterer de ett yrke i måneden, og gir informasjon om faget, utdanningen og arbeidsmarkedet. Siden har også linker til internettsider som er nyttige i forhold til valg av yrke og utdanning.

Senteret har i tillegg utviklet en database som heter «Fra utdanning til arbeid». Der finnes det oversikt over utdanninger for yrkesfaglige utdanningsprogram, lærebedrifter og arbeidsplasser.

I tillegg til offentlig rådgivning finnes det ett privat alternativ. Marina Isdal er eneste private rådgiver innen yrkesvalg i Bergen. Det er flest voksne og studenter som benytter seg av rådgivningen, men Isdal tar også imot ungdomsskoleelever. Prisen er 4500 kroner, og veiledningen varer i tre timer.

www.mittyrke.no