Siden gründeren Ragnar-Fr. Selstad etablerte bedriften Mecmar AS har han utviklet og solgt 550 systemer for rensing av eksosutslipp fra dieselmotorer til et par dusin land over store deler av verden. I forrige uke undertegnet han nye ordrer for 17 millioner kroner, og har nå en rekordartet ordrereserve på cirka 150 millioner kroner. Han venter ytterligere bestillinger innen et par-tre uker på 34 millioner kroner.

Fra Glomfjord til Os

Selstad startet virksomheten i hjemkommunen Glomfjord i 1994, og flyttet virksomheten til Os i 1997 for å komme nærmere markedene i Norge og utlandet.

I fjor var omsetningen vel 24 millioner kroner med et driftsresultat på seks millioner. Basert på ordremassen vil omsetningen i år bli på over 46 millioner, med et resultat før skatt på mellom seks og syv millioner.

Hele salget går til eksport. Her i Norge er det vanskelig å få til noe særlig.

– Du vet, det er vanskelig å bli profet i eget land.

Sjøforsvarene i Sverige, Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika, Sør-Korea, og Malaysia har imidlertid strømmet til Lepsøy. De har undertegnet kontrakter for å utstyre sine nye marinefartøyer med anlegg for behandling av eksosgasser på løpende bånd.

Det tyske motorfabrikken MTU markedsfører Os-bedriftens systemer når de selger sine egne motorer. Det har ført til stor internasjonal spredning og stadig nye ordrer.

Bare eksport

– Men ikke i Norge?

– Nei, det har liksom ikke tatt av her hjemme. Den norske marinen vil ikke bruke systemene våre. Vi arbeider imidlertid med sivile prosjekter og har levert en del anlegg, men svært lite. Vi skal klare oss godt uten det norske markedet i ryggen. Vi har mer enn nok med å ta oss av det internasjonale markedet, der leveranser til marinefartøyer utgjør halvparten av omsetningen. Lystfartøyer— og hurtigbåtmarkedet utgjør 20 prosent og offshoremarkedet med forsyningsskip, rigger og faste plattformer 30 prosent.

Selstad innrømmer at det har vært et slit å bygge opp bedriften.

Penger på bok

– Målsettingen da jeg startet var å bygge opp en virksomhet familien kunne leve av. Nå har vi en likviditet tilsvarende åtte-ni millioner kroner. Det gir oss en god handlefrihet.

Selstad underslår ikke at det i starten og noen år etterpå var tøft. For eksempel var det å kunne stille en garanti i forbindelse med kontrakter problematisk.

Bedriften har lenge klart seg med fire-fem medarbeidere. Nå er det åtte ansatte og to nye kommer til innen kort tid.

RENSEANLEGG: Ragnar-Fr. Selstad med et av renseanleggene koblet til fremdriftsmotoren.
Brekke, Eirik