Det ser kanskje mer ut som Tokyo eller New York, men sannheten er at dette er den nye byen på Sotra.

Kommenestyret i Fjell vedtok i dag å bygge ut Straume, nå skal regionssenteret i vest omdannes til en urban kystby.

Åpent og grønt

— Det som i dag er et kjøpesenter med veier rundt, skal forvandles til en liten by, sier Ordfører i Fjell kommune, Eli Årdal Berland til bt.no.- Her skal det komme små leiligheter, åpne plasser og grønt arealer, sier hun.

— De fleste på Straume har egne eneboliger, men vi ser at en større andel av befolkningen ønsker andre boligtyper. 25 prosent av nybyggene vil derfor bestå av små ett- og toroms leiligheter, sier hun.

Ordføreren håper også at flere velger å bli i kommunen når disse leilighetene er på plass.

— Snart trenger ikke innbyggerne å flytte til Bergen for få den leiligheten man ønsker seg, sier Berland.

Sartor senter deles i to

Også Kjøpesenteret skal fornyes, med et utvidet handelsareal på ytterligere 20000 kvadratmeter, vil antall butikker utvides betraktelig. Selve senteret skal deles i to med en almenning mellom byggene.

I andre etasje av senteret skal sotraværingene få en splitter ny kino. - Dette vil få betydning for mange generasjoner i Straume fremover, sier direktør for Sartor storsenter, Thomas Skålnes.

Bilene skal gjemmes

— Det første vi skal gå i gang med er å bygge et stort underjordisk parkeringsannlegg med plass til 1500 biler, sier Skålnes. - Da får vi trafikken under jorden, og får plas til flere boliger, legger han til.

- Når ser dere for dere at prosjektet er ferdigstilt?

— Garasjen skal være ferdig i løpet av de neste 3 årene, forhåpentligvis er det meste på plass innen 3,5 år, sier direktøren.

Høy prislapp

Det endelige budsjettet for prosjektet er ikke ferdigstilt, men prisen ventes å bli høy. - Det er snakk om store innvesteringsbeløp fra både fra private tiltakshavende og fra Fjell kommune, sier Skålnes.

— Kommunen skal særlig delta i betalingen for infrastruktur og forbedringen av gatene i byen, sier han.