HILDE KRISTIN STRAND

hilde.strand@bt.no

Tidligere denne uken prøvde samboerparet å bestille bord på en restaurant i Bergen. De har vært der før, og vet at det går greit å komme ut og inn med rullestol.

— Vi fikk beskjed om at det var ledige bord. Men da jeg i neste setning sa at vi begge var rullestolbrukere, var svaret at det ikke var plass, sier Arnfinn Solberg.

— Det er ikke hyggelig, man føler seg ikke ønsket, sier han.

Paret forteller at det er mange hindringer dersom de vil ut på byen, og at det er mange steder de rett og slett ikke prøver å komme inn, fordi de vet de ikke går.

— At det blir flere utesteder i Bergen kommer ikke oss til gode, sier de.

Lovforslag kastet

Samboerparet undrer på hvorfor det er greit å diskriminere rullestolbrukere og andre med handikap.

— Loven sier at man ikke kan nekte noen adgang på grunnlag av mellom annet etnisitet og seksuell legning. Selvsagt er det bra at disse gruppene er vernet, men hva med oss? Vi har ingen lov, sier de.

I slutten av november leverte Stortingets sosialkomité sin innstilling til endring av alkoholloven. Norges Handikapforbund (NHF) fremmet i forkant et forslag om at kommunene skal ha anledning til å nekte skjenkebevilling til utesteder som er utilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette forslaget fikk støtte fra Ap, SV og Sp.

— Vi er skuffet over KrF. De bidro til at forslaget ikke gikk gjennom. KrF skal stå for et varmere samfunn, men dette er ikke særlig inkluderende, sier Sonja og Arnfinn.

Jobber for ny lov

Skuffet over KrF er også Gunnar Buvik, NHFs leder.

— Vi er skuffet over at dette ikke gikk gjennom i Stortinget, nå hadde de mulighet til å gjøre noe. Vi mener at steder som gjentatte ganger diskriminerer funksjonshemmede burde miste bevilgningen. Nå jobber vi med å få vedtatt en lov, et utvalg skal være ferdig med sitt arbeid i april, sier Buvik.