— Jernbaneverket har satt opp milevis med gjerder både i lavlandet og på høyfjellet langs Bergensbanen. Selv om vi anstrenger oss, vil vi aldri lykkes 100 prosent med å holde dyr borte fra skinnegangen. Og i de fleste tilfellene erstatter vi ihjelkjørte husdyr.

Informasjonssjef Inge Hjertaas i Jernbaneverket Region Vest sier dette til Bergens Tidende.

— Jernbaneverket har ikke gjerdeplikt. Men for å unngå dyretragedier og av hensyn til lokførernes arbeidsmiljø, prøver vi så godt vi kan å holde dyr ute fra sporet. Det gjør vi på flere måter, sier Hjertaas.

— Gjerder er et godt tiltak. Vi mener vi har gjerdet inn der det er behov for det langs Bergensbanen, sier han.

— For å unngå at kyr og sauer kommer inn på sporet, er det helt avgjørende at grinder blir holdt lukket. Der det er stor snømengder om vinteren, tar vi gjerdenettingen ned om høsten og monterer den på plass igjen om våren. Dette skjer på omtrent hele høyfjellsstrekningen for å unngå at gjerdene blir lagt flate av snøen, sier han.

— Om vinteren brøyter vi skogsbilveier for å få elg til å gå der i stedet for langs jernbanelinjen. Noen steder legger vi ut mat til elgen i samråd med grunneierne og kommunene. I tillegg rydder vi småskog i et belte langs skinnegangen, sier Hjertaas.

GJERDER: Gjerder hindrer husdyr å komme inn på jernbanelinjen i Raundalen på Bergensbanen. Det skaper problem når togene går gjennom kulturlandskapet. FOTO: RUNE FOSSUM, JERNBANEVERKET.