Problemet med hjort som tar seg inn på flyplassområdet på Bergen Lufthavn, Flesland, er gammelt. I løpet av 2000 ble det avlivet 32 hjort inne på flyplassområdet. En gang kolliderte en Braathens-maskin under landing med en kronhjort. Kollisjonen medførte ikke personskade, men flyet ble påført skade. Hjort inne på flystripen innebærer en stor sikkerhetsrisiko for flytrafikken.

Det skapte sterke reaksjoner da BT påviste at sikkerhetsgjerdet var i så dårlig forfatning at hjort uhindret kunne vandre inn på flyplassen. I flere reportasjer skrev BT om det elendige sikkerhetsgjerdet, før sentrale myndigheter til slutt tok affære. Det ble bevilget 6 millioner kroner til et helt nytt sikkerhetsgjerde. Arbeidet med gjerdet begynte i fjor, og ble ferdigstilt i vår. Det nye gjerdet er planlagt av Forsvarets bygningstjeneste, region Sør— og Vestlandet. Gjerdet er 2,5 meter høyt med en knekk som vender utover og med piggtråd øverst, og oppfyller Luftfartsverkets krav.

Dype spor

Men til tross for dette, klarer hjort å ta seg over gjerdet. Ottar Liland i Blomsterdalen har i mange år jaktet hjort i området rundt flyplassen. Han er lommekjent i terrenget. På en rundtur i området i går, påviste Liland at det er tydelige «gater» av hjortetråkk på innsiden av gjerdet på vestsiden av flyplassen.

— Ved selvsyn så jeg for noen uker siden flere hjorter gå langs gjerdet på innsiden av gjerdet her, sier Liland.

Da han tok BT med på nordøstsiden av flyplassen, fant vi flere punkter som hjorten kanskje kan klare å jumpe over gjerdet.

— I og med at jeg ikke har sett dyrene hoppe over gjerdet med egne øyne, kan jeg ikke påstå at det er her de kommer over. Men spor på begge sider av gjerdet vekker mistanke. Det er på det rene at hjortene kommer seg innenfor gjerdet. Hvor de svake punktene i sikkerhetsgjerdet er, må de ansvarlige finne ut av. Deretter må gjerdet forbedres, sier Liland.

Flokk på 6 dyr

Seksjonssjef Lasse Solberg i Luftfartsverket på Flesland bekrefter overfor BT at hjort er kommet inn etter at gjerdet var ferdig.

— Det er observert en flokk på seks dyr innenfor gjerdet. Selv om gjerdet er bygget etter gjeldende standard, klarer hjorten å komme seg over enkelte steder. Dette vil vi be om blir utbedret, sier Solberg.

Han bekrefter også at det er avlivet dyr inne på flyplassområdet etter at gjerdet ble ferdig.

— Avlivingen har skjedd i kontrollerte former. Viltkontaktene ved Hordaland politidistrikt, politifolkene som er håndplukket for avliving av skadet vilt, har stått for avskytingen, sier Solberg.

Vil kreve forbedringer

Grønn avdeling i Bergen kommune har overtatt pliktene som tidligere ble forvaltet av viltnemnda. På spørsmål hva avdelingen vil gjøre med hjorteproblemet på Flesland flyplass, svarer kontorsjef Rune Hesjedal:

— Vi hadde et møte med Luftfartsverket i sommer om sikkerhetsgjerdet på Flesland. Da ble vi enige om visse tiltak for å forbedre hjortegjerdet. Hvis de tiltakene vi da diskuterte ikke er gode nok slik BTs opplysninger tyder på, må vi snarest ta kontakt med Luftfartsverket for å få i stand en befaring med det siktemål å forbedre gjerdet, sier kontorsjef Rune Hesjedal.

HOPPER OVER: Er det her hjorten klarer å jumpe over gjerdet? undrer hjortejeger Ottar Liland og springer spaniel-valpen Tikka.
FOTO: KNUT STRAND