Grønmo vant med 52,6 prosent av stemmene. Han har vært rektor siden 2005, og får nå fortsette til 2013.

— Jeg vil rette en stor takk til hele universitetssamfunnet for den tilliten vi har fått til å lede de kommende årene. Dette resultatet er en tillitserklæring til arbeidet det sittende rektoratet har gjort, sier Grønmo.

Motkandidat Rolf K. Reed fikk 43,8 prosent av stemmene. Nesten 4 prosent stemte blankt.

Mer enn 6000 stemmer

  • Dette gir et solid grunnlag og forankring for vår del. Vi vil være et rektorat for hele universitetet, med stor respekt for mangfolkdet og de ulike fagtradisjonene som finnes på UiB, sier Grønmo.

Rolf Reed var selvfølgelig ikke fornøyd med valgresultatet.

– Men jeg er fornøyd med at vi fikk en reell diskusjon og et reelt valg. Jeg regner med at denne uenigheten blir tatt med videre av Grønmo. Og på den måten håper jeg det ikke var forgjeves å stille som kandidat. Jeg gratulerer Grønmo med seieren, sier Rolf Reed.

Rektorvalget oppnådde svært stor oppslutning i forhold til valget i 2005. 70 prosent av de ansatte stemte, mens 31 prosent av studentene gjorde det samme. Over 6000 studenter og ansatte stemte til sammen.

Valgt mot ansatt

Valgkampen har blant annet handlet om en demokratisk valgt rektor mot en ansatt. Mens Grønmo ønsker å fortsette ordningen med en rektor valgt av de ansatte og studentene, har Reed sagt seg prinsipielt som en tilhenger av en ansatt rektor.

Reed har også fremstått som en tilhenger av større faglig spissing ved Universitetet, mens Grønmo har fremhevet at det skal forskes ved alle enheter.

Tidligere dekaner

Grønmo har sittet som rektor siden 2005, da han avløste Kirsti Koch Christensen. Han ble den gang valgt med 53 prosent av stemmene med to motkandidater. Han ble professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen i 1990, har tidligere også vært dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og prorektor.

Utfordrer Reed er i dag instituttstyrer ved Institutt for biomedisin, og er professor i fysiologi. Han er tidligere dekan ved Det medisinske fakultet, og har også vært ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet.

Les Sigmund Grønmos kronikk: For et offensivt universitet!

Les Rolf K. Reeds kronikk: Fremtiden, utfordringene og mulighetene

Les BT i morgen: Slik skal universitetet samles

REKTORS KONTOR: Dette er arbeidsplassen Rolf Reed (til venstre) og Sigmund Grønmo har kjempet om.
Jan M. Lillebø