Rødt-politikeren oppfordrer nå representantene i Åsane bydelsstyre til å følge opp invitasjonen med en egen henvendelse til samferdselsministeren om Nyborgtunnelen.

Forsinket transportplan

– Alle initiativer for å bygge tunnelen er bra, og vi trenger statlige bidrag for å få fortgang i saken, sier Valen.

– Tror du tunnelen vil bli prioritert i Nasjonal transportplan, som snart skal legges frem?

– Jeg har hørt at transportplanen er blitt utsatt noe. De har nok fått litt mer å tenke på nå undrer finanskrisen. Så det er fortsatt håp om at den vil bli prioritert, men da kreves det også at vi politikere engasjerer oss her lokalt.

Bruken av oljeinntektene har de siste årene vært høyere enn kravet fra regjeringens handlingsregel, som sier at dette skal tilsvare avkastningen fra Statens pensjonsfond – utland.

Handlingsregelen

– Jeg er ikke helt enig i konsekvensene av handlingsregelen. Dens mål er jo bare et tilfeldig satt tall, hevder Valen, og mener at mye mer av disse pengene kunne vært brukt til investering i varige verdier som avansert moderne infrastruktur, miljøindustri og kunnskapsindustri.

– Pengene kan vi faktisk miste, sier han.

Med verdier som er bygget opp innenlands er det annerledes.

– De har vi, selv om finansmarkedet faller sammen, sier Valen.

– Det som haster mest nå, er å få gjort noe med infrastrukturen i landet. Svært mye avhenger av den.

Monsterkryss

I Åsane betyr det først og fremst Nyborgtunnelen.

– De fleste kjenner til hvordan det er i rushtiden på Nyborg, sier Valen.

– Dette blir ikke bedre når det kommer tre nye store kjøpesentre like i nærheten av Nyborgkrysset. Med litt fremtidsrettet satsing nå, hadde vi også sluppet å få den dyre og arealkrevende kryssløsningen på Nyborg, som i virkeligheten kommer til å bli et monster.

– Har du skrevet dette i brevet til samferdselsministeren?

– Jeg har gjentatt invitasjonen fra i fjor vår om å komme til Åsane og se på situasjonen.

Les mer på www.aasanetidende.no

Vil bygging av Nyborgtunnelen føre til færre ulykker? Si din mening i kommentarfeltet under:

BEKYMRET: – Den dyre og arealkrevende kryssløsningen på Nyborg kommer til å bli et monster, sier Terje Valen, som heller ville satt pengene i Nyborgtunnelen.
Magne Fonn Hafskor