En 43 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til fengsel i halvannet år for grovt underslag mot sin tidligere arbeidsgiver, forsikringsselskapet Gjensidige.

Seks måneder av dommen er gjort betinget.

Mannen hadde gjennom sin stilling som skadebehandler ved selskapets bergenskontor store fullmakter til å utbetale forsikringssummer.

— Kjøpte rådyr Rolex

Nå er han dømt for delvis å ha brukt sin tidligere arbeidsgiver som sin personlige lommebok. Mannen brukte, ifølge dommen, nær 1,7 millioner kroner av selskapets penger til eget forbruk.

Mannen skal blant annet ha kjøpt flere luksusklokker, deriblant et Rolex-ur til en nypris på 225.000 kroner.

En brukt Audi TT med utstyr, en firhjuling (ATV) og en båt med motor ble også delvis finansiert av midler han underslo fra arbeidsgiveren sin.

- Finurlige metoder

Flere av gjenstandene var solgt videre til andre da politiet pågrep mannen i november 2012. Gjensidige har kun klart å realisere verdier for rundt 250.000 kroner av det 43-åringen fortsatt eide da han ble tatt.

Milliionunderslaget ble fordelt på 76 enkeltutbetalinger fra Gjensidiges skadekonto i perioden oktober 2010 til november 2012.

«Underslagene er finurlig uttenkt og gjennomført, ved at tiltalte opprettet nye skader på gamle skadesaker, og utbetalte beløp til dekning av disse skadene», heter det i dommen.

- Grovt misbruk

Utbetalingene ble gjennomført enten ved betaling av diverse fakturaer, eller ved direkte kontantoverføringer til en navngitt person tiltalte sto i gjeld til.

Underslaget skal ha pågått i to år før den ansatte ble avslørt. En privatperson skal ha stusset etter å ha mottatt betaling fra Gjensidige for en vare han hadde solgt.

Retten mener 43-åringen grovt har misbrukt den tillit han var gitt som saksbehandler i selskapet, og legger til grunn at målet «absolutt har vært personlig vinning.»

- Gjeld til kriminelle

Den tidligere skadebehandleren tilsto da han i avhør ble presentert med bevisene i saken. Han påberopte seg nødrett da saken mot ham kom opp for retten tidligere denne måneden.

Der forklarte han at han skyldte penger til kriminelle, og at han fryktet for sitt eget liv dersom han ikke klarte å skaffe penger. Dommerne mener at denne forklaringen ikke har rot i virkeligheten.

«Retten er ikke overbevist om at det forelå en farlig situasjon, og finner i alle tilfelle at denne kunne vært avverget på annen måte», heter det i dommen.

- Unnvikende forklaring

43-åringen forklarte i et innledende politiavhør at han ved en anledning ble bortført og mishandlet av en caps-kledd mann, med iransk eller irakisk utseende.

I retten forklarte han imidlertid at det dreide seg om en mann med balkansk opprinnelse, uten hodeplagg.

«Tiltalte fremstod som unnvikende i sin forklaring om den volden og de trusler han har blitt utsatt for, og retten finner det vanskelig å feste lit til hans forklaring», skriver dommeren.

Liggetid ga mildere straff

I utgangspunktet mener retten at halvannet års ubetinget fengsel er riktig straff i denne saken. Sendrektighet hos politiet er imidlertid hovedårsak til at seks måneder av straffen gjøres betinget.

Saken lå hos politiet i ett år før tiltale ble tatt ut.

Den tidligere Gjensidige-ansatte er også dømt til å betale i overkant av 1,4 millioner kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver.