Sjøforsvarets KNM "Tyr" skal settes inn i letingen. Skipssjefen på "Tyr", Arne Nagell Dahl, sier til TV2.no at han er optimistisk før letingen. Sammen med politiet har han gjennomgått opptak av de samtalene "Steinfalk" hadde med Fedje trafikksentral og en slepebåt like før båten forsvant. På bakgrunn av det som kom fram i opptakene vil søket nå bli konsentrert lenger nord enn det er søkt tidligere.

"Steinfalk" var på vei fra Arna til Kollsnes med tre personer om bord da den sank natt til 14. desember. Det eneste som til nå er funnet er en sønderrevet redningsflåte som tilhørte havaristen.