Det nøyaktige tidspunktet for siste salva er no sett til 16. desember klokka 1600. Det er eit halvt år før opphavleg plan, ein veke etter den reviderte.

Uvanleg godt fjell og fin fart på boreriggane fekk entreprenøren Veidekke til å reforhandla kontrakten med Vegvesenet, og lova tunnelen ferdig før året er omme.

Heim til jul

Dette går greitt, og anleggsfolka kjem seg heim til jul. Veidekke hadde tenkt seg gjennomslag allereie komande veke, men i innsporten kom dei inn i eit lite parti med dårleg fjell.

Bompengar frå komande onsdag

Tunsbergtunnelen inngår i Vossapakko, der bompengeinnkrevinga tek til onsdag 8. desember. Passering kostar 40 kroner for liten bil og 80 for stor, men det er pengar å spara på førehandsbetaling og timesregel.

Heile tunnelen ligg i Granvin herad, med nordre endepunkt like ved grensa mot Voss, og like ved bompengestasjonen i Svelgane.