Skogsholm var fredag i Bergen og hadde samtaler med bergenspolitikere og fylkespolitikere om bybanen. Med sitt forslag om fem millioner kroner til bybaneplanlegging i den nye budsjettproposisjonen, ble hun mottatt som en venn.

— Nå kan vi endelig åpne et bybanekontor, sier byråd for miljø og byutvikling, Tom Knudsen.

Han hadde mer å glede seg over fra statsråden. Knudsen er nemlig oppgitt over kravet om kommunale egenandel på over 100 millioner kroner på bybaneinvesteringer.

Uten å ville foregripe departementets proposisjon om Bergensprogrammet, sier samferdselsministeren:

— Veiinvesteringer og investeringer til kollektivtiltak i storbyene må likebehandles. Det må ikke bli slik at vi lager økonomiske belønningssystemer for å satse på veiinvesteringer.

Skogsholm var meget positiv til søknaden fra kommunen om å bli forsøkskommune for kommunale kontroll med kollektivmidlene.

— For å se veibygging, bybane og kollektivsatsing i sammenheng, ønsker Bergen å ha tilgang til disse midlene. Jeg ser meget positivt på at Bergen allerede nå har søkt.

Skogsholm hadde også møter med fylkesordfører Gisle Handeland. Han er opptatt av økningen i dieselavgiften. Denne koster trafikkselskapene ni millioner kroner. Merutgiftene skal dekkes inn gjennom å øke takstene med ti prosent.

— Reduserte kollektivsatser er veldig viktig for oss. Og vi har tatt det første skrittet ved å gi studenter og skoleelever billigere kollektivtrafikk. Så får vi se hvilken løsning vi finner på det konkrete Hordalands-problemet, sier samferdselsminister Torhild Skogsholm.