— Gresset rundt Skansedammen blir ikke slått i år, fordi vi må prioritere vedlikehold av andre grøntarealer, sier Kjetil Møklebust i Grønn etat i Bergen kommune.

Flere naboer synes det er for ille at det gror sånn til rundt Skansedammen. Én av dem er Kristine Kolden (26), som nøt solen ved dammen i går.

— Det er ille at det skal være så mye gress. I fjor ble gresset klippet, og det så fint ut her. Det merkes at ingen gjør noe lenger.

Skansedammen er ikke det eneste grøntområdet i Bergen som er gjengrodd. Til sammen tre hundre grøntområder blir ikke vedlikeholdt, som følge av drastiske kutt til Grønn etat de to siste årene. Bare anleggene midt i sentrum blir tilstrekkelig vedlikeholdt.

BT kunne i går fortelle at skoler og sykehjem gror til, fordi det ikke finnes penger til vedlikehold. Når bydelene ble nedlagt, ble ansvaret for å kjøpe parktjenester overført fra bydelene til den enkelte rektor og sykehjemsbestyrer. Trange skole- og sykehjemsbudsjetter resulterer i gjengrodde utearealer. Like stramme budsjetter i Grønn etat gjør at det er gode tider for bergensgresset om dagen.