— Jeg skal bli mor og har også mye annet å styre med. Det ble litt mye. Derfor er det helt i orden at de to andre tar over, sier værdame Eli Kari Gjengedal.

På slutten av fjoråret startet hun sammen med Kathleen Lien og Michael Johannes Stoller restauranten Mes Amis med mat oppe og drikke i kjelleren. Nå er det altså slutt på kompanjongskapet.

— Jeg har erfart at når en ikke gjør noe alene, må en bøye seg for flertallet. Vi var uenige om konseptet. Jeg ville gjort noen ting annerledes, men jeg ønsker at de lykkes med sitt, sier Gjengedal.

Hun sier hun ønsket en større meny, bedre vinkart og en litt stivere servering.

— Jeg har ikke hatt mulighet til å følge den daglige driften, og da er det greit å trekke seg.

Gjengedal sier hun var mest involvert i forbindelse med oppstarten av restauranten. - Jeg har lært masse om lover og regler, innkjøp, kalkyler og budsjetter. Det har vært spennende, men også knallhardt arbeid.

Gjengedal har selv i mer enn ti år jobbet i utelivsbransjen. Men nå er det slutt for denne gang.

— Jeg har ingen planer om å starte noe annet, men en skal aldri se bort fra at jeg gjør noe nytt senere en gang.

— Og hvordan gikk det med pengene?

— Jeg investerte om lag en halv million kroner i dette. Jeg har solgt meg ut med tap, sier værdamen.