Det viser en brukerundersøkelse som nylig er foretatt på Nav-kontorene i Hordaland. En av tre klager på treg utbetaling og mye venting, og misnøyen har økt på disse to områdene siden forrige brukerundersøkelse for omkring ett år siden.

Joakim Eknes (27) var en av 20–30 personer som satt med kølapp i hånden på Årstad Nav-kontor i går. På lappen hans sto det 404. 403 hadde vært inne hos saksbehandler i halvannen time. Hvor lenge det ville vare før han endelig ble oppropt og kunne melde seg i luken, ante han ikke.

– Jeg har vært på dette kontoret minst ti ganger i løpet av det siste året. Hver gang har ventetiden vært to-tre timer. Jeg har sikkert brukt bortimot en arbeidsuke her, sier Joakim.

**Les også:

– Vi skal bli bedre**

Måtte be mor om hjelp

Han forteller at i ni måneder var han helt uten inntekt mens Nav behandlet søknaden hans om rehabiliteringspenger etter en sykmeldingsperiode.

– Det var ni lange måneder. Det er helt forferdelig å måtte be familien om hver eneste krone mens du venter og venter på at saken skal bli ferdigbehandlet. Hadde jeg ikke hatt en mor som var villig til å hjelpe meg, ville det aldri gått. Husleie og strøm skal jo betales uansett, sier Joakim.

Nå har han nettopp fått en sønn, og er på Nav-kontoret for å undersøke hvordan det forholder seg med ekstrabidrag.

Lite kontakt, lite misnøye

Av de 2698 som svarte på spørsmålene i brukerundersøkelsen, var 102 personer gjengangere på Nav-kontoret. De hadde den siste måneden besøkt kontoret minst ti ganger. Seks av ti i denne gruppen er fornøyd med servicen de har fått på kontoret. Mest fornøyd er de som bare har vært innom kontoret en eller to ganger. Nærmere 85 prosent i denne gruppen synes de har fått god service.

– Svarene overrasker oss. Vi blir nødt til å finne ut mer om hva som ligger bak disse svarene. Det skal ikke være slik at noen skal behøve å oppsøke oss flere ganger i uken gjennom en hel måned for å få løst en sak på Nav-kontoret, sier informasjonssjef Sissel Mæland i Nav-Hordaland.

Det er forhold rundt utbetalingen som irriterer Nav-brukerne best; nesten en tredel er misfornøyd med det. 27 prosent svarer også at de er lite tilfreds med køene og ventetiden på kontorene.

Møtes med respekt

Mest fornøyd er brukerne med mottakelsen de får hos kundebehandlerne. Mer enn åtte av ti av brukerne svarer at de blir møtt med interesse og respekt når de først kommer så langt som ansikt til ansikt med saksbehandleren.

Nesten like mange synes at de får legge frem saken sin uforstyrret for saksbehandleren. 82 prosent mener at vedtakene de har fått er forståelige. Omtrent samme antall mener at de får den hjelpen og informasjonen de trenger på Nav-kontoret.

Positivt hovedinntrykk

Kazimierz Tobola fra Polen er mer positiv til Nav. Han er sykmeldt tømrer og var en av dem som ventet i køen sammen med sin arbeidsgiver Agathe Sørhus på Årstad-kontoret i går for å ha dialogmøte om sin fremtidige jobbhverdag.

– Jeg synes Nav fungerer bedre nå enn tidligere. Da var det mye surr og vanskelig å komme gjennom til saksbehandler. Nå er det lettere. Jeg tror de har lagt litt om på rutinene sine. Fortsatt kan det riktignok bli en del venting, men hovedinntrykket er positivt, sier han.

Hva synes du om Nav? Diskuter saken under!