Det er trangt om plassen når brannvesenet rykker ut til en brann i en av Bergens små gater. Da brannalarmen gikk på Nøstet denne uken var det kun centimetere som skulle til for å hindre at utrykningskjøretøyet ikke fikk parkert for å heise opp kranen som skulle slukke brannen.

— Vi er avhengig av at publikum forstår behovet vårt i å komme frem for å få en god oppstilling, sier varabrannsjef Karl Otto Nesdal i Bergen brannvesen.

Denne gangen gikk det bra. Brannvesenets heisekran klarte å presse seg innimellom bilene som sto parkert i gaten.

- Kan miste grepet

Nesdal sier parkeringen til bergenserne er helt avgjørende for at brannvesenet skal lykkes i å slukke en brann.

— Får ikke bilene våre komme frem blir vi satt tilbake i innsatsen og kan miste grepet på brannen.

Han minner om at brannbilene trenger minimum tre meter i bredden for å komme seg frem, og ytterligere to meter i svinger. Det samme er tilfellet når benstøtter skal stilles opp for høydeberedskap, som er brannvesenets viktigste redskap i trange områder.

— Tenkt over når du parkerer. Neste gang kan det være du som trenger denne hjelpen fra brannvesenet, sier varabrannsjefen.

Delt ut hundrevis av advarsler

I oktober i fjor startet Bergen brannvesen en fremkommelighetskampanje i samarbeid med Samferdselsetaten, Bergen Parkering og BIR.

Brannvesenet har ikke mulighet til å bøtelegge bilister, men siden kampanjestart har de delt ut rundt 300 gule og røde kort til innbyggerne i Bergen. Et gult kort betyr at du har parkert slik at du kunne ha hindret brannvesenet i å komme frem. Rødt kort brukes i tilfeller der parkeringen faktisk har hindret brannvesenet i å passere.

— Det kunne vært skrevet ut mange flere kort, sier Nesdal.

Han sier kampanjen har ført til bedring i visse områder, men fremdeles er det mange som ikke lytter til brannvesenets oppfordringer.

— Vi ser at en del tar dette på alvor og finner alternative parkeringsplasser. Men så er det noen som ikke bryr seg og fortsetter å stå på samme plassen.

- Hva vil du si til dem?

— De må tenke over at deres parkering i en gitt situasjon kan være avgjørende for om vi klarer å få kontroll på en brann. I verste fall kan konsekvensen bli at vi ikke får folk ut av en brennende bolig, som vi ellers kunne fått ut.

Han nevner Fjellsiden, Løvstakksiden, Krohnstadhøyden, Sandviken, Nøstet, Nordnes og visse områder i Arna som eksempel på steder hvor det fremdeles skjer mye uvettig parkering.

Gjengangere gir blaffen

Brannvesenet har merket seg at det er mange av de samme bilene som skaper problem. I samarbeid med samferdselsetaten og politiet vurderes det nå å innføre parkeringsforbud i disse «gjengangerveiene». Nesdal nevner Laura Gundersens gate på Krohnstadhøyden som et eksempel.

— Her har vi informert med to skriv, delt ut mange gule og røde kort, men likevel fortsetter mange å parkere slik at de hindrer vår fremkommelighet. Derfor er det nå gjort vedtak om parkeringsforbud som vil bli innført om ikke lenge, sier Nesdal.

Han understreker at brannvesenet ikke gjør dette for å lage problemer for folk.

— Oppstår det en brann, så kommer vi ikke frem. Det er ikke kunnskap som vi kan sitte på uten å gjøre noe med det.

Artikkelen fortsetter under videospilleren..

Hvordan er fremkommeligheten i din gate?

TRANGT OM PLASSEN: Her hadde brannbilen kun centimetere å gå på for å få parkert.
Bjarte Trettenes
GOD PLASS: For å kunne heise opp kranen som slukket brannen på Nøstet måtte brannvesenet ha god plass.