Mannen ble idømt en prøvetid på to år og fikk også en bot på 2000 kroner.

Tiltalte er straffedømt en rekke ganger tidligere for narkotikaforbrytelser.

Retten finner det skjerpende at mannen tross tidligere reaksjoner ikke holder seg borte fra narkotika, men fant det formildende at tiltalte ga en uforbeholden tilståelse.