I fjor sommer troppet 25-åringen opp på politistasjonen i Bergen sentrum og fortalte at sportsbilen hans var stjålet.

Politiet fant imidlertid bilen etter kort tid, og etterforskningen avdekket at mannen selv hadde fått bilen fjernet, for å få utbetalt penger fra forsikringsselskapet.

Nå må mannen i fengsel.

— Falsk anmeldelse er et alvorlig lovbrudd som i utgangspunktet straffes med ubetinget fengsel, skriver Bergen tingrett i dommen.

25-åringen avla en uforbeholden tilståelse i retten, og retten dømte ham 26 til dagers fengsel, i tråd med påtalemyndighetens ønske.

Dommen omfatter også et tilfelle av dokumentfalsk fra 2008, da 25-åringen prøvde å selge en bil under falskt navn.