Et eventuelt politisk skifte i lokalvalget om to år kan ikke endre på avtalen som nå foreslås inngått mellom Bergen kommune og Clear Channel. De 15 årene står fast. Eneste grunn til at Bergen kommune skal kunne trekke seg fra avtalen er ved eventuelt mislighold fra Clear Channels side, som manglende vedlikehold eller mislighold av andre punkter i kontrakten.