– Det er snakk om de såkalte «bergensforholdene», sier Anne Grethe Fagerengs advokat, Helge Wesenberg.

Ifølge advokaten ønsker de ny rettsbehandling av fire tilfeller der fru Fagereng ble dømt for falsk politianmeldelse – og ett tilfelle av forsikringsbedrageri:

  • I 1995 anmeldte Anne Grethe Fagereng et overfall i en gangtunnel like ved boligen. Hun hevder to unge menn sto klare og kastet seg over henne. De skal blant annet ha flerret opp klærne hennes og rispet henne i ansiktet.
  • Knyttet til den samme episoden krevde fru Fagereng erstatning for ødelagte klær og briller hun skulle ha mistet.

n I 1995 skal boligen til familien Fagereng ha blitt forsøkt påtent. Angivelig skjedde det midt på natten ved at noen tente fyr på dørmatter ved kjellerinngangen.

  • Høsten 1994, i september og oktober, anmeldte fra Fagereng ruteknusing i boligen på sen kveldstid.
  • Etter et innbrudd i oktober 1994, skal det ha begynt å komme trusselbrev til familien Fagereng. Ett av brevene var festet til en murstein som angivelig ble kastet gjennom vinduet sent en natt.

– Med forklaringen vi har fått fra Stian Njøten mener jeg det er god grunn til å tro at disse forholdene blir prøvd på nytt i retten, sier Wesenberg.

Etter at Stian Njøten tilsto terror mot Fagereng i 2006, sa politiet at familien har hevdet seg utsatt for 26 straffbare handlinger: I Elverum, Ørnes i Nord-Norge, Lillehammer, Stavanger, Oslo, Tyskland, Wien, Paris – og Bergen. Halvparten av hendelsene dreier seg om overfall eller overfallslignende forhold, der hovedsakelig ungdommer eller unge menn skal ha stått bak.

Ifølge dommen fra Bergen byrett i 1997 er det bare ett av forholdene som har kjent gjerningsmann.

Taus Ola Thune

Privatetterforsker Ola Thune vil ikke kommentere jobben han har gjort.

– Når du sier at saken nå er sendt til Gjenopptakelseskommisjonen, vil jeg være forsiktig med hva jeg sier. Snakk med advokat Wesenberg, sier Thune på telefon fra utlandet.

Thune vil heller ikke si hvordan han vurderer troverdigheten til Stian Njøten.

– Det har jeg ingen kommentar til nå. Jeg får heller komme tilbake til det.