Gulating lagmannsrett reduserte straffen noe i forhold til Bergen tingrett. 32-åringen er dømt til forvaring i ti år, med en minstetid på syv år. Lagmannsretten har lagt vekt på at det er stor fare for gjentakelse av alvorlige, straffbare handlinger.

Juryen fant ham skyldig i drapsforsøk på sin husvert Monica Lien og politimannen Harald Bratlie, i begge tilfeller med kniv som våpen. Dessuten er han dømt for voldtektsforsøk mot Monica Lien og to tilfeller av forsøk på vold mot politiet. Med i grunnlaget for straffen er også gisseltakningen av 11 år gamle Gard Morken.

Skulle ha vært sendt hjem

Mannen kom til Norge i 1991. Han har aldri fått oppholdstillatelse og skulle egentlig ha vært sendt til hjemlandet i 1995. Flere grove voldsepisoder som førte til en fem års sikringsdom. satte en stopper for det.

Forsvarer Vegard Austgulen sier at gisseltakeren forteller at han ba sin kontakt i Kriminalomsorg i frihet om å få reise hjem dagen før gisseldramaet. Det var ingen skriftlig formell søknad, bare en forespørsel. Da ble han fortalt at det var umulig fordi han var under KIFs tilsyn og fortsatt hadde noen måneder igjen å sone av sikringsdommen fra 1996. Sikringen foregikk som kjent i frihet, ved at han bodde i sokkelleiligheten i Lægdesvingen.

I dommen pekes det også på at han sterkt har fremhevet at han ønsker å forlate Norge, hvor han er uten familie og venner, og dessuten har hatt psykiske problemer. Lagmannsretten har forståelse for dette ønsket, men skriver at det ikke ligger til rette for at det kan treffes bestemmelser om det nå.

Meget alvorlig

Lagmannsretten beskriver handlingene som meget alvorlige straffbare forhold, og legger til at de må ha fremstått som meget skremmende for husverten, politimannen og gisselet. Retten peker også på at utfallet meget lett kunne ha blitt langt verre. Alt han er dømt for har skjedd uten noen som helst foranledning. Ut fra dette er en streng reaksjon nødvendig.

Retten mener også at vanlig fengselsstraff ikke gir tilstrekkelig vern for samfunnet. Det er også påkrevd at han ikke løslates uten at det er gjort en grundig vurdering av hvilken fare han reelt representerer på det tidspunktet det måtte bli aktuelt. Den personlighetsforstyrrelsen mannen lider av, sammen med at han er følelsesmessig ustabil, medfører stor risiko livet ut, skriver retten.

Selv forklarte den dømte hendelsene på Landås 6. oktober i 2000, delvis med et ønske om å dø ved at politiet skulle skyte ham, delvis med et forsøk på å komme hjem til Somalia. Juryen festet ikke lit til denne forklaringen.

Mannen er også dømt til å betale 146.314 kroner i oppreisning til Monica Lien.