Avgjørelsen om å frede de omstridte bingoautomatene fra seddelforbudet er tatt av den politiske ledelsen i Kultur— og kirkedepartementet, stikk i strid med Lotteritilsynets råd, skriver VG.

Lotteritilsynet ba i februar om at bingoautomater måtte forbys, og omtalte dem som spesielt aggressive fordi gevinstene er høyere enn på andre maskiner. Giskes departement var av en annen oppfatning.

– Vi har tatt hensyn til Bingoforbundets ønsker. I tillegg mener vi det stiller seg annerledes med bingoautomater enn med vanlige gevinstautomater, sier statssekretær Mette Gunderse i Kulturdepartementet til VG.

– Bingoautomater står i bingolokaler med streng kontroll, og hvor spillerne må løse inn gevinsten hos personalet, sier Gundersen til VG.

Ved siden av Oslo Idrettskrets er Oslo Arbeiderparti den som tjener mest på bingoautomatene i hovedstaden.

Ifølge partisekretær Rune Tokle tjente partiet i 2004 og 2005 til sammen rundt 2 millioner kroner på bingoautomater.