Onsdag legger finansminister Siv Jensen (Frp) frem sitt første statsbudsjett. Klokken 10 går hun på Stortingets talerstol og legger fram regjeringens forslag til statsbudsjett. Deretter braker det løs med forhandlinger med støttepartiene.

Ifølge ubekreftede meldinger vil regjeringen bruke 2,8 prosent av avkastningen av oljefondet, noe som tilsvarer 20 milliarder mer enn i fjor. Skatter skal kuttes og milliarder skal fordeles, og det hele skal forhandles om med støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti.

Som vanlig kommer det en rekke lekkasjer før fremleggelsen. Her er noen av dem:

Øker netthandel-grensen

Regjeringen vil mer enn doble grensen for tollfrinetthandel i utlandet i neste års statsbudsjett, melder VG. I forslaget somFrp-leder og finansminister Siv Jensen legger frem i Stortinget i dag foreslårhun å øke grensen til 500 kroner, etter det VG får opplyst. I dag er grensen på200 kroner og har stått stille siden 1975, og har flere ganger vært gjenstandfor krav om økning. Før valget i fjor lovet både Frp og Høyre at denne grensenskulle økes til minst 400 kroner. Motstanden mot en økning er svært stor i detnorske næringslivet, og regjeringen trenger støtte i Stortinget.

Gir vekk fangeleir

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at Justis— og beredskapsdepartementet avhender Espeland fangeleir i Bergen.

Det betyr at eiendommen overdras vederlagsfritt til Stiftelsen Espeland fangeleir innenfor EØS-avtalens bestemmelser.

— Ildsjelene har jobbet for å redde fangeleiren i rundt 20 år. Det har vært veldig givende å hjelpe dem med å få dette til, sier stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H). Han håper at Espeland fangeleir skal bli et museum som skolene i Bergen kan bruke i undervisningen om 2. verdenskrig.

— At elever kan se historien med egne øyne har en egenverdi, sier han.

Også Frp vil ha et ord med i laget.

— Dette har jeg fått mange henvendelser på fra Bergen FrP, og det er kjekt å kunne vise handlekraft og skjære gjennom og løse denne saken en gang for alle, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp).

Mer til teater og kor

Det blir også mer penger til BIT Teatergarasjen. I statsbudsjettet for 2015 økes bevilgningnen fra 6,07 millioner til 7,21 millioner kroner.

Også det profesjonelle korfeltet i Bergen blir styrket gjennom en økning på 1,1 million kroner til Edvard Grieg Kor.

— Hordaland er underrepresentert når det gjelder kulturmidler. Dette gjør Bergen til en mer levende by, sier Frps finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter.

Gamle Bergen får visningssenter

Regjeringen gir en startbevilgning på to millioner kroner til et nytt visningssenter til Gamle Bergen i Sandviken, melder BA.

Totalt er tilsagnet på 21,3 millioner kroner til denne avdelingen av Bymuseet i Bergen. Disse pengene kommer når byggingen skal finansieres.

Lover 2500 sykehjemsplasser

Regjeringen lover sykehjemsløft og gir penger til 2500 nye sykehjemsplasser i forslaget til statsbudsjett for neste år, melder NTB.

Høyre og Frp setter av 500 millioner kroner til eldreomsorg i budsjettforslaget. Av dette skal 200 millioner kroner gå til investeringstilskudd til omsorgsplasser, melder NRK.

Ifølge finansminister Siv Jensen (Frp) åpner dette for opprettelse av 2.500 nye plasser dersom kommunene ønsker det.

Regjeringen ønsker også å skaffe seg bedre oversikt over hvor mange som venter i kø for å få sykehjemsplass.

— Det er veldig varierende mellom kommunene hvor god oversikt de har, sier helseminister Bent Høie (H).

Finansministeren påpeker at kartleggingen er viktig for å gjøre det mulig å bevilge de riktige beløpene til nye plasser.

Flytter månelandingen til Nederland

Regjeringen vil bidra til å finansiere et prosjekt for fangst- og lagring av CO2 i Rotterdam i Nederland. Ifølge VGs opplysninger vil regjeringen offentliggjøre dette i statsbudsjettet som legges fram onsdag.

Høyre og Frp har forpliktet seg til å sørge for et anlegg for fangst og lagring av CO2 står klart innen 2020, men har forgjeves lett etter anlegg i Norge hvor «månelandingen» kunne finne sted, skriver VG. Derfor vil regjeringen nå varsle Stortinget formelt om at «månelandingen» ikke kan skje i Norge, men ute i Europa, får VG opplyst av velinformerte kilder.

Sotrasambandet skal fremskyndes

Den nye Sotrabrua kan begynne å planlegges allerede neste år, og skal bygges av private. Les mer om denne saken!

KrF raser mot kutt til uføre

Regjeringen ventes å kutte i barnetillegget til uføre i forslaget til statsbudsjett som legges fram onsdag. Støttepartiet KrF er kritisk, melder NTB.

— Dette er ikke noe vi kan kvittere ut uten videre. Her blir det snakk om tøffe forhandlinger, sier parlamentarisk leder Hans Olav Syversen til NTB.

Dagens Næringsliv skrev i helgen at regjeringen i forslaget til statsbudsjett legger opp til å standardisere barnetillegget for uføre framfor å beholde dagens behovsprøvde ordning. Syversen mener en slik endring er urimelig, all den tid uføre kun i liten grad kan påvirke egen inntekt.

Ifølge DN vil regjeringen også foreslå å redusere antallet år det er mulig å motta overgangsstønad. Overgangsstønad er tidsbegrenset støtte til enslige forsørgere, mens barnetillegg gis uføre som forsørger barn under 18 år.

Gullkysten vinner, Bergen taper

Seks kommuner i Hordaland kan vente seg en kraftig økning i veksttilskuddet i statsbudsjettet for 2015. Dette gjelder Os, Sund, Fjell, Askøy, Meland og Øygarden. Totalt 68 vekstkommuner får et slikt tilskudd. Oslo er en av dem, men ikke Bergen. Les mer om denne saken

Fylkesveiene skal få et løft

BT skrev lørdag at regjeringen vil øke rammen til ordningen med rentekompensasjon til fylkesveier med én milliard kroner . Samtidig legges fordelingsnøkkelen om, noe som gjør at Hordaland kommer best ut. Les mer om denne saken

FÅR PENGER: BIT Teatergarasjen flyttet ut av lokalene på Nøstet i 2008, og mangler et permanent sted å være. Nå får de i hvert fall litt mer penger på statsbudsjettet.