— En kjærkommen nyhet, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Steinar Kvinnsland.

Han har godt håp om at Helse Bergen skal bli tildelt en god slump av potten som går til Helse Vest.

Midlene er øremerket for investeringer.

Kvinnsland og hans medarbeidere har allerede klar en omfattende rehabiliterings- og nybyggs-plan for Helse Bergen. Fullføring av Parkbygget, den nye laboratoriebygget og nybygg på Sandviken står fremst i køen over prioriterte prosjekter.

Glad direktør

— Ekstramidler fra staten vil bety at lånebehovet vårt blir mindre. Det vil i neste omgang også gi oss rommelige driftsbudsjetter

Også i Helse Vest hilses ekstrabevilgningen med glede.

-Vi har bare fått muntlig beskjed fra departementet. Vi vet ennå ikke om midlene er øremerket tilbestemte formål. Det blir opp til styret å prioritere hvordan midlene skal fordeles til foretakene våre, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad forklarer at sykehussektoren med dette vil få en samlet bevilgning på 1,7 milliarder til investeringer fra staten ifra neste år.

Letter presset

Hun peker på at allerede da staten overtok sykehussektoren for seks år siden det klart at sykehussektoren ville stå foran store utbyggingsoppgaver de nærmeste tiårene.

– Ved mange av landets sykehus er det nødvendig å gjøre store investeringer både til nybygg og til rehabilitering av eldre nedslitte bygg. I tillegg er det også behov for store investeringer i nytt sykehusutstyr. Ekstrabevilgningen sikrer at sykehussektoren kan gjennomføre disse investeringene uten at lånebehovet blir for stort, sier Brustad.

Helseministeren sier det blir opp til hver enkelt helseregion å prioritere hvordan midlene skal fordeles i det enkelte regionforetak.

Larsen, Håkon Mosvold