Haukeland Universitetssykehus har laget et detaljert informasjonsskriv til kvinner som takker ja til hjemmeabort. I skrivet blir kvinnen oppfordret til å ha pårørende hjemme hos seg selv. Kvinnene vil også bli oppringt av en sykepleier etter at de har tatt medikamentet, skriver VG.

28 dager etter aborten skal kvinnene inn til kontroll.

Dette vil basere seg på frivillighet, der kvinnen selv velger etter å ha fått nødvendig informasjon, sier klinikkoverlege Per E. Børdahl ved Kvinneklinikken i Bergen.

KrFs Laila Dåvøy reagerer sterkt på prøveprosjektet.

– Jeg reagerer mest på at kvinnen skal overlates til seg selv. Under en abort bør profesjonelle folk være til stede. Mange kvinner får store psykiske problemer like etterpå, sier Dåvøy til VG.

Jordmor og generalsekretær Liv Kjersti Skjeggestad i Foreningen Menneskekverd jobber for alternativer til abort. Hun reagerer sterkt på sykehusenes hjemmetilbud der kvinnen selv bruker medikamentene som tar livet av fosteret.

— Pillene har vært kritisert internasjonalt fordi det er dokumentert at kvinner har blødd i hjel, sier Skjeggestad til VG.

FRIVILLIGHET: Dette bil basere seg på frivillighet, der kvinnen selv velger etter å ha fått nødvendig informasjon, sier klinikkoverlege Per E. Børdahl, ved kvinneklinikken i Bergen.