VINNERNE OG TAPERNE

Klokken 16.30 i dag la finansbyråd Trond Tystad frem det som trolig er hans siste bybudsjett — i hvert fall på god en stund.

Budsjettet er kjærkommen lesing for alle de med barn i barnehagekø.

Mellom 700 og 800 nye barnehageplasser skal være klar til bruk ved utgangen av neste år. Foreldrebetalingen skal ned. Samtidig skjermer byrådet skolen for kutt, og bevilger 55 millioner kroner ekstra til barnevernstiltak.

FOR DETALJER: SE HER

Men det koster, og regningen tar til dels de eldre.

Hjemmetjenestene mister 61 budsjettmillioner, en barbering på hele 6 prosent. 144 aldershjemsplasser legges ned,

— De aller tøffeste prioriteringene i dette budsjettet, innrømmer Tystad.

Til gjengjeld fremhever han at det kommer totalt 264 nye sykehjemsplasser.

FOR DETALJER: SE HER

Millionmareritt

Millionmarerittet fortsetter i Bergen kommune. Ved utgangen av året er Bergens oppsamlede underskudd på mellom 650 og 850 millioner kroner. I år går kommunen 350 millioner kroner i minus. Minst.

— For hver ny krone kommunen bruker, må den samtidig spare èn. Det er realiteten. Får vi et nytt byråd som ikke griper fatt i problemene på grunn av unnlatelsessynder i de første månedene, får vi straks et underskudd på 1 milliard kroner, sier Trond Tystad.

Allerede neste år skal Bergen gå i null, ifølge finansbyrådet. 20 millioner kroner av underskuddet skal dekkes inn. Og deretter legges det opp til en nedbetalingsplan som etter hvert skal gjøre kommunen gjeldfri ved utgangen av 2007.

152 millioner kroner skal nedbetales i 2005, 240 millioner i 2006 og 225 millioner i 2007.

— Om vi bruker tre eller fem år, er ikke så viktig. Bare at vi klarer det, forteller Tystad.

Og for å gjøre det, skal blant annet administrasjonen effektiviseres brutalt. 104 millioner kroner skal spares.

— Helt i ytterkant av hva som er mulig, sier Tystad.

Han kan ikke svare på om det finnes eksempler på kommuner som har maktet tilsvarende.

Gigantlån

For å dekke de løpende utgiftene, er kommunen nødt til å ta opp lån på enorme 380 millioner kroner. Dette er et såkalt likviditetslån, som Bergen kommune er avhengig av at Fylkesmannen godkjenner.

Som så ofte før, får åletrange økonomiske rammer fra staten skylden for uføret Bergen står til knes i.

Ifølge Tystad kommer Bergen mange hundre millioner kroner dårligere ut en andre store norske byer, og over 1 milliard kroner dårligere enn Oslo.

Finansbyråden trekker også frem tre andre forklaringer:

  • Svake resultater for hele kommunesektoren
  • Manglende samsvar mellom oppgaver og inntekter.
  • Bydelsreformen, som ifølge byrådet kompliserer styringen av byen.

Tystad understreker likevel at situasjonen er bedret gjennom en økt skatteinngang de siste årene, og at det er kommet signaler fra regjeringen om bedre kommuneøkonomi i årene som kommer.

TØFFE TIDER: Trond Tystad. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN