— Elever som velger å sende inn vitnemål og dokumentasjon elektronisk via Nasjonal vitnemålsdatabase har selv ansvaret for at den foreligger hos Samordna opptak, sier Katrine Grimnæs, politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet.

Bt.no har de siste dagene fortalt om Pia Ø. Valvatne og Adriane Lilleskare Lunde som står uten studieplass til høsten fordi de ikke har gyldig, elektronisk vitnemål. Begge kvinnene har i utgagnspunktet gyldige vitnemål, men de er ikke blitt regsitrert på riktig måte i Norsk vitnemålsdatabase (NVB), Samordna opptaks database for elektroniske vitnemål.

Vil se på varslingsrutiner

Avdelingsleder for NVB hos Samordna opptak, Geir Andersen, sa til BT fredag at i 2012 er 4,2 prosent av vitnemålene ikke blitt registrert på riktig måte i NVB. Det er de videreågende skolene som sender elevenes vitnemål inn til NVB. Samordna opptak har sagt at elevene selv har ansvar for at vitnemålet blir riktig registrert, selv når det skjer en feil hos Samordna opptak.

Kunnskapsdepartementet sier det samme.

Departementet opplyser imidlertid at de vil se på om de kan forbedre varslingsrutinene.

— Vi vil likevel undersøke om det er mulig å øke omfanget av varsler og purringer til søkerne i søknadsprosessen, slik at søkerne får et varsel dersom det oppstår feil ved innsending, sier Gramnæs.

Sendt brev til ministeren

Adriane Lilleskare Lunde reiste fredag til Oslo, uten studieplass. Hun vil klage på vedtaket om at hun ikke får studieplass. Klagen må hun sende til Universitetet i Bergen som har vært hennes saksbehandlere, men for å få lov til å klage på vedtaket, må hun først få en begrunnelse på hvorfor hun ikke har fått studieplass. Den begrunnelsen har hun ennå ikke fått.

Lilleskare Lundes stefar, Bjørn Davidsen, mener stedatteren og de andre som er i samme situasjon er blitt svært urettferdig behandlet. Han har skrevet en lengre e-post til kunnskapsminister Kristin Halvorsen for å fortelle om situasjonen.

Der skriver han blant annet: «For undertegnede er det uforståelig at unge mennesker som er motivert til å ta fatt på krevende studier, og som har jobbet svært hardt for å nå sine mål, skal måtte gå på «tomgang» et helt år fordi dataløsningen til SO ikke klarer å behandle vitnemålet deres.»

- Likhetsprinsippet ikke ivaretatt

Davidsen skriver at denne prosessen bryter med norske prinsipper om likebehandling: «Et sentralt prinsipp i offentlig forvaltning er likebehandling. Jeg vil hevde at SO setter dette prinsippet til side når så mye som 5 prosent av elevene i videregående skole risikerer ikke å bli vurdert ved opptak til høyere utdanning på grunn av mangler ved dataløsningen til SO.»

Davidsen sier han ikke tar kontakt med kunnskapsministeren bare på grunn av stedatteren. - Departementet kan selvsagt ikke gå inn i enkeltsaker. Men jeg skriver for å belyse problemstillingen. Det er forferdelig dumt at unge mennesker ikke får begynne å studere på grunn av slike ting, sier han.

Adriane Lilleskare Lunde har begynte å se etter alternativer for høsten.

— Jeg føler vel at toget nærmest er gått. Vi skal jo klage, men jeg kan ikke si jeg er spesielt optimistisk for min egen del. Jeg har innsett at jeg må se etter alternativer til høsten, sier hun.

Hva synes du om departementets svar? Diskuter under: