I går skrev lokalavisen VestNytt om at ansatte i CCB på Sotra gjennom en årrekke har tatt livet av måkeunger og knertet egg på Sotra. Årsaken til uttynningen av måkebestanden, har vært problemene med at de skiter på bygninger og biler.

Etter at forholdet ble meldt til politiet, og fylkesmannen har sett på saken, har CCB bestemt seg for å gi seg med praksisen for denne gang.

Kjenner seg ikke igjen

— Det var et voldsomt kjør på denne saken. Det er nesten som folk tror dette er det eneste vi på CCB holder på med, sier administrerende direktør, Kurt Andreassen til bt.no

Han bekrefter at de nå vil gi seg med måkedrepingen.

— Vi er fortsatt nødt til å tynne ut bestanden, men det kommer ikke til å være våre egne folk som tar seg av det. Neste gang vil vi leie inn profesjonelle skadedyrfirmaer til å ta seg av dette, sier Andreassen,.

Han legger ikke skjul på at oppstyret rundt denne saken har vært til stor belastning for de personene på CCB som har hatt ansvar for å ta livet av måkene.

— Det er viktig for oss å få frem at våre folk ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen som sto i lokalpressen om hvordan vi har gått frem når de tok livet av måkene.

Anonym kilde

VestNytt snakket med en anonym kilde som sa han hadde sett folk fra CCB som vridde hodet av måkeunger og som trampet på egg.

Kurt Andreassen har i dag vært på Fjell og Sund lensmannskontor for å forklare seg om saken.

— Han er kalt inn som vitne. Det er ennå for tidlig å si hva som vil skje i denne saken, sier lensmann Torgils Lutro til bt.no.

Han understreker også at mannen som meldte måkeutryddelsen på CCB til politiet, og som også er lokalavisens kilde, ikke har nevnt noe til politiet om nakkevridning og tramping på egg.

Dersom CCB skal fortsette med å tynne ut måkebestanden i fremtiden, er de nødt til å ha et løyve fra kommunen. Det har de ikke hatt hittil.

— Det er ikke bare enkelt å få et slikt løyve. Det skal være meget godt begrunnet, og det skal være snakk om vesentlig økonomisk skade, sier Stein Byrkjeland, naturforvalter hos fylkesmannen.

— Hvordan vurderer du det som har skjedd på Sotra?

— Nå er dette en politisak, og det er det bra at det er, sier Byrkjeland til bt.no.