Tidligere fylkesordfører og gruppeleder for KrF, Torill Selsvold Nyborg, har gitt beskjed om at hun ikke er aktuell for KrFs valgliste neste høst. Det betyr at hun er inne i sin siste periode i fylkestinget, melder Hordaland KrF i en pressemelding.

— Jeg har vært medlenge, snart 20 år i fylket. Nå er tiden kommet til å sette foten ned. Jeg måtte gi meg i denne omgang elle rom fire år, og det ble altså nå, sier Nyborg til BT.

Hun understreker at det ikke er noen dramatikk i avgjørelsen, men at hun ville offentliggjøre den før nominasjonsrunden startet i partiet.

— Jeg er takknemlig for at partiet har vist meg stor tillit gjennom alle disse vervene i alle disse årene. Som politiker har jeg reist mye i fylket, besøkt kommuner og næringsliv - og møtt mange dyktige mennesker som jeg setter utrolig stor pris på, sier Nyborg.

Lang karriere

Torill Selsvold Nyborg kom inn i politikken som første vara i Fjell kommunestyre i 1987. Hun har vært nestleder av KrF Kvinner i Norge og møtt både i landsstyre og sentralstyre til KrF.

I fylkespolitikken var hun fra 1995 leder i Kultur og helseutvalet i en periode der fylkeskommunen var sykehuseier. Fra 2001 til 2003 var hun fylkesvaraordfører og fra 2003 til 2011 fylkesordfører.

— Det har vært en utrolig spennende tid med stor aktivitet og rivende utvikling av fylket, sier hun.

I 2011 opplevde hun sin bitreste tid som politiker, etter at Høyre, Frp og Venstre inngikk et samarbeid i fylkestinget som utelukket KrF. Dermed ble Nyborg menig fylketingsrepresentant igjen, etter ti år som fylkesordfører eller fylkesvaraordfører.

— Det var jo enomstilling, men det er politikkens vesen. Vi måtte bare realitetsorientere oss, og har prøvd å væreen konsktruktiv opposisjon. Det er ikek det som er bakgrunnnen for at jeg gir meg.

— Hva skal du gjøre etter valget neste år?

— Det har jeg ikke tenkt så mye på ennå. Det er fortsatt ett år frem i tid.

Åpner for regioner

Nyborg har en avskjedshilsen til sine etterfølgere, og åpner for sammenslåing av flere fylkeskommuner til større regioner.

— Det regionale demokratiet er under sterkt press og har vært det i alle disse 20 årene. Derfor er jeg opptatt av å sikre forlkevalgt regional styring også i fremtiden, gjerne med større regioner, sier hun.