– Rederlaget vil ikke ta ansvaret for å være arbeidsgiver for ansatte i slike farvann, det vil dessuten bli vanskelig å rekruttere mannskap hvis de skal risikere å arbeide under slike vilkår. Det finnes viktigere hensyn i livet enn penger, sier administrerende direktør Jan Fredik Meling i Eidesvik Offshore til Stavanger Aftenblad.

Konstruksjonsfartøyet Viking Forcados ble i forrige uke forsøkt kapret utenfor kysten av Nigeria.

Rederiet trekker seg ut til tross for at oppdragsgiveren deres, ExxonMobil, har lovet å sette i verk en rekke sikkerhetstiltak for skip og besetning.

FOTO: EIDESVIK OFFSHORE