Ole G. Fredheim gir seg etter 12 år som ordfører i Fjell. Ap-politikeren har vært en profilert og populær ordfører. Fredheim ble valgt med stemmene til blant annet Høyre og KrF for fire år siden, men samarbeidet med H sprakk tidlig. Den tidligere elektrikeren har i realiteten styrt en mindretallskoalisjon. Konstellasjonen Frp, H og Sotralista har fått viljen sin i mange saker.

Nå skal det bli slutt på uforutsigbarheten i kommunestyret. Etter valget må partiene som vil styre Fjell legge frem en forpliktende tiltredelses— og samarbeidserklæring.