Det kommer frem i en rapport Helsetilsynet har publisert i dag.

Kommunene har plikt til å bistå med økonomisk rådgivning til sosialklienter.

I Os mangler seks av tolv saksbehandlere grunnkurs i økonomisk rådgivning. Ingen har videregående kurs, ifølge rapporten.

Selv om ordfører Terje Søviknes (Frp) ikke kjente til rapporten da bt.no ringte, legger han skylden på Nav-reformen

— Sosialhjelp har blitt fjernere for oss etter at Nav-reformen ble innført. Jeg har vært imot den hele tiden. Med to finansieringskilder, en statlig og en kommunal, skjønner ikke jeg hvordan Nav skal fungere, sier Søviknes til bt.no

- Alvorlig

  • Vi tar denne rapporten veldig på alvor. Allerede har vi sendt tre av våre medarbeidere på kurs for å prøve å høyne kompetansen, sier Nils-Petter Borge, områdeleder for helse og sosial i Os kommune.

Ifølge Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database var det 340 sosialhjelpsmottakere i Os i 2009.

Helsetilsynets rapport slår fast at osinger som ber om økonomisk hjelp, blir vilkårlig fordelt på saksbehandlerne uten at man tar hensyn til sakenes kompleksitet eller saksbehandlerens kompetansenivå.

Sosialkontoret kartlegger i liten grad mottakernes faktiske utgifter, skriver Helsetilsynet. Ofte er rådene ikke basert på individuelle behov.

- Gjøres mye bra

I 2009 forelå det planer for å høyne kompetansen. Tiltakene var ikke gjennomført da Helsetilsynet gjennomførte tilsynet.

— Dette har vært på agendaen. Vi skulle gjerne hatt mer kompetanse, men med kontorets begrensede ressurser gjøres det veldig mye bra også, sier Borge.

Han kan ikke huske at kommunen har mottatt klager på rådene sosialkontoret har gitt.

— Men når Fylkesmannen setter fokus på dette, må vi det også, sier Borge.

Har du opplevd problemer med sosialtjenesten? Si din mening!