Bergen Røde Kors leter nå etter kvinner som kan stille opp som frivillige kontaktpersoner for utenlandske kvinner i sårbare situasjoner.

— Vi trenger kvinner i alderen 20 til 50, gjerne med barn, sier prosjektleder Ingeborg Hauge.

Hun er leder for prosjektet EVA, som kom til etter innspill fra utenlandske prostituerte som deltok i et tidligere prosjekt. Det viste seg at kvinnene ønsket seg individuell hjelp til å takle små og store problemer.

Stabilt og fleksibelt

— Intervjuene viste at kvinnene gjerne er innom flere hjelpeinstanser, som politiet, en advokat og Utekontakten. Men det er ingen av disse som kan tilby et stabilt og fleksibelt tilbud til hver enkelt over lengre tid, sier Ingeborg Hauge.

Mens det første prosjektet kun var rettet mot utenlandske prostituerte, er målgruppen for EVA er utvidet til kvinner med utenlandsk bakgrunn i alle typer sårbare situasjoner.

— Vi så at det var andre som hadde behov for dette også, blant annet kvinner som oppholder seg på Krisesenteret, sier Hauge.

Én kontaktperson til hver

Hver kvinne blir koblet til en frivillig fra Bergen Røde Kors, som skal fungere som guide til det norske samfunnet, en tillitsperson og en aktivitetskontakt. – De kan gi hjelp til å finne frem i systemet på ulike måter, gi råd om jobbsøking eller lignende, men også være en å gå på tur eller kino sammen med, forklarer Hauge.

Kvinnene og de frivillige vil også møtes til felles aktiviteter innimellom.

— Med dagens lovverk klarer vi ikke å hjelpe de nigerianske prostituerte inn i arbeidslivet i Norge. Inntil det eventuelt skjer noe på politisk nivå, blir dette prosjektet en måte å gjøre hverdagen til kvinnene litt enklere på, sier Franco-Steimler.