– Tanken er å tredimensjonalt rekonstruere gjenstander som må fjernes fra et åsted, slik at etterforskerne kan se hvordan åstedet opprinnelig så ut, sier forsker Ingerid Rødseth ved institutt for informasjon og medievitenskap ved UiB.

Hun har nettopp levert sin doktorgradsavhandling om bruk av intuisjon i kriminaletterforskning. Sammen med Tor Gjøsæter har hun utviklet det nye dataverktøyet som hun håper vil kunne bli til hjelp for etterforskere i fremtiden.

Forsterket virkelighet

Teknologien kalles Augmented Reality (AR), som kan oversettes med utvidet virkelighet. I motsetning til Virtual Reality tar teknologien utgangspunkt i virkeligheten, men utvider den ved å legge til kunstige elementer.

I bergensforskernes prototype, kalt CrimeSceneAR, er de kunstige elementene altså tredimensjonale modeller av gjenstander fra et åsted.

Markører i form av kort med en sort ramme og et grafisk symbol plasseres der gjenstanden lå på åstedet. Hvert grafiske symbol representerer en 3D-modell av en gjenstand.

Et sett skjermbriller med et påmontert kamera gjenskaper åstedet foran etterforskerens øyne. Når kameraet for eksempel rettes mot markøren som representerer drapsofferet, dukker 3D-modellen av kroppen opp på skjermen inne i brillene, og etterforskeren får et komplett bilde av åstedet.

– Jeg ser særlig for meg to bruksområder. For det første kriminaletterforskeren som kommer tilbake til åstedet og vil se det så reelt som mulig. For det andre kan teknologien brukes når retten er på åstedsbefaring. Ved hjelp av AR kan også retten få et mest mulig realistisk bilde, sier Rødseth.

Hun understreker at mange spørsmål både av juridisk og etisk karakter må avklares før en slik bruk av teknologien blir aktuell.

Intervjuet etterforskere

I tillegg til å gjenskape åstedet, mener hun at verktøyet kan hjelpe etterforskere til å dele og systematisere den naturlige intuisjonen de bruker i etterforskningen.

– Jeg har intervjuet en rekke etterforskere, og alle ser ut til å bekrefte at de bruker intuisjon i arbeidet sitt. Blant annet har jeg snakket med Ola Thune, som er en sterk forkjemper for det, sier forskeren.

Intuisjon er ikke noe hokus-pokus eller overnaturlig, understreker Rødseth.

– Det er definert som ubevisst bruk av kunnskap. Man trekker konklusjoner uten helt å vite hvorfor, men man får en følelse for at noe er riktig eller galt. Teorien er at man konkluderer på bakgrunn av så mye informasjon at en ikke klarer å holde alt i bevisstheten samtidig. Ofte forstår man først senere hvorfor man konkluderte som man gjorde, sier hun.

Kan markere «muffens»

Gjennom AR-verktøyet skal etterforskerne kunne legge ut sine egne markører på åstedet når intuisjonen slår inn.

– De kan markere der de mener det er noe «muffens», for eksempel ved hvordan en gjenstand er plassert. Når så neste etterforsker kommer til åstedet og bruker teknologien, vil hun få opp informasjonen som forgjengeren la igjen, sier Rødseth.

I likhet med Ola Thune, er Rødseth sterk tilhenger av at etterforskere tar i bruk intuisjonen sin.

– Jeg mener de bør bruke den mer, og at dette verktøyet vil kunne hjelpe dem med det, sier forskeren.

Kripos har bidratt under forskningsarbeidet, og har gitt uttrykk for at de mener teknologien er interessant. De har imidlertid ingen planer om å ta verktøyet i bruk med det første.

NYTT SYN PÅ ÅSTEDET: Forsker IngeridRødseth demonstrerer 3D-briller.
Eirik Brekke