• Kombinasjonen piller og pils gjør folk ekstremt aggressive, sier helsebyråd Liv Røssland.

Hun tror ikke at det bare er de tidligere gode tider som har ført til økningen i voldsutrykninger.

— Det er en for enkel forklaring. Vi ser at folk sliter mer i hverdagen, de strekker seg langt. For ungdommens del vet vi at mange kombinerer alkohol med andre stimuli. Det er kjempefarlig. De blir veldig aggressive, sier Røssland.

I sommer fikk Bergen en halvtime kortere skjenketid. Tallene i Helse Bergens undersøkelse er fra tiden før. Røssland tror ikke en halvtime hjelper nevneverdig.

— De som blir aggressive, blir det enten klokken er tre eller halv tre på natten, sier hun.

Politiets egne beregninger viser at bare 20 til 30 prosent av voldstilfellene som begås på byen blir anmeldt. Tallet har de funnet ved å sammenligne med Legevaktens statistikk.

— Vi har et generelt voldsproblem, sier stasjonssjef Rune Solbakken ved Bergen sentrum politistasjon. Han sier det er vanskelig å kommentere ambulansetallene i seg selv.

Målinger politiet har gjort de siste årene, viser at det er en lik fordeling mellom by og land: Halvparten er bergensere, den andre halvparten kommer fra omegnskommunene.

— De som havner i disse situasjonene, er særlig menn mellom 18 og 22. Hovedvekten er 19-åringer, sier Solbakken.

Nesten alle tilfellene skjer natt til lørdag og søndag i det som blir kalt lysløypen i Bergen sentrum. Det vil si området fra Bryggen, forbi Torgallmenningen og til Vestre Torggate.

FARLIG: - For ungdommens del vet vi at mange kombinerer alkohol med andre stimuli, sier Liv Røssland.
Bergens Tidende