Kommunen regner med å få inn 30 millioner kroner i piggdekk-avgift årlig. Pengene går i et eget fond som skal brukes til bedre standard på vinterveiene og bedre kollektivtilbud.

I budsjettet er det avsatt 14,5 millioner kroner til økt innsats på vinterveiene og ekstra feiing i årene fremover.

Filip Rygg (KrF), politisk rådgiver i byrådsavdeling for miljø— og byutvikling, forteller at ca. ni millioner kroner fra piggdekk-avgiften er øremerket kollektivbudsjettet.

Disse pengene er med på å gjøre det mulig å fryse billett-prisene enda et år.

— Det er kommet mye kritikk fra omegnskommunene for at vi pålegger dem piggdekk-avgift. Når vi bruker pengene på busstilbudet, er det noe også de nyter godt av, sier Rygg til Bergens Tidende.